do góry

Lista aktualności

23 SIE 2019

Działania PSP wspierające akcję poszukiwawczo-ratowniczą TOPR w Jaskini Wielka Śnieżna

Działania PSP wspierające akcję poszukiwawczo-ratowniczą TOPR w Jaskini Wielka Śnieżna
Działania PSP wspierające akcję poszukiwawczo-ratowniczą TOPR w Jaskini Wielka Śnieżna

W związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w jaskini Wielka Śnieżna w Tatrach,
18 sierpnia 2019 o godzinie 600, wpłynął wniosek od naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem z prośbą o wsparcie działań ratowniczych siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej.

Z informacji otrzymanych od naczelnika TOPR, działania prowadzone w jaskini przez TOPR związane są z udzieleniem pomocy dwóm grotołazom, którzy 15 sierpnia 2019 r. weszli do jaskini i z powodu zalania korytarza wodą zostali odcięci od wyjścia w  tzw. Przemkowych Partiach.

Do działań niezwłocznie zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „KRAKÓW 3”. W jej składzie 13 ratowników wysokościowych posiadających Kartę Taternika Jaskiniowego, która uprawnia ich do działań ratowniczych w jaskiniach. Do działań zadysponowano także ratowników z kamerami wziernikowymi ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Kraków 5” i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Nowy Sącz”.

Po przybyciu na miejsce pierwszej grupy tj. 5 ratowników, 18.08.2019 około godz. 900 ratownicy śmigłowcem zostali przetransportowani przed wejście do jaskini. Ich zadania po wejściu do jaskini polegały na transporcie sprzętu ratowniczego i sprzętu wykorzystywanego do budowy biwaku w jaskini. Po dotarciu do miejsca, gdzie prowadzone były działania ratownicze, ratownicy wykonywali czynności pomocnicze przy organizacji biwaku oraz prowadzili działania związane z usuwaniem resztek skał, powstałych po działaniach pirotechnicznych. Pierwszych trzech ratowników wyszło z jaskini około godz. 600 natomiast pozostała dwójka z jaskini wyszła około godziny 1100 19.08.2019 r.

Druga grupa 6 ratowników została wprowadzona do działań o godz.1830 19.08.2019 r. Zadania jakie zostały im przypisane przez kierującego akcją ratowniczą z ramienia TOPR polegały na pomocy w transporcie sprzętu w rejon poszukiwań, głównie sprzętu do prowadzenia wentylacji jaskini, który został zapewniony przez TOPR.

Dwóch ratowników zakończyło działania i wyszło z jaskini 20.08.2019 r. około godz. 600 natomiast pozostała czwórka zakończyła działania i opuściła jaskinię około  godz. 1100.

Prośba o pomoc ze strony TOPR była podyktowana wieloletnią współpracą, polegającą na organizacji wspólnych ćwiczeń oraz udziale w obozach szkoleniowych organizowanych przez TOPR.

Opracował: kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: KW PSP w Krakowie

23 SIE 2019

Działania PSP wspierające akcję poszukiwawczo-ratowniczą TOPR w Jaskini Wielka Śnieżna

wszystkie aktualności