do góry

Lista aktualności

12 MAR 2020

Działania Państwowej Straży Pożarnej wspomagające profilaktykę koronawirusa COVID-19

Działania wspomagające PSP w profilaktyce koronawirusa COVID-19
Działania wspomagające PSP w profilaktyce koronawirusa COVID-19

Wszystkie działania, które od kilku dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Zabezpieczenie osobiste ratowników PSP wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

Minimalne wyposażenie ochronne strażaka składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

Działania PSP w tym zakresie są realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na danym terenie. Obecnie główne działania realizowane są przez  strażaków w wyznaczonych  punktach kontrolnych na przejściach granicznych i polegają na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących. W ciągu doby ponad 400 strażaków wykonuje pomiary u ponad 40 tys. podróżnych. Dodatkowo przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach, PSP udostępniła 56 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć. Pracuje tam ponad 350 strażaków.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP
Zdjęcia: KW PSP Szczecin, KW PSP Toruń, KW PSP Gdańsk, KW PSP Gorzów Wlkp.

12 MAR 2020

Działania wspomagające PSP w profilaktyce koronawirusa COVID-19

wszystkie aktualności