do góry

Lista aktualności

14 SIE 2008

Działania Polskiej Grupy Ratowniczej Ukraina 2008 - podsumowanie

W związku z decyzją nr 104 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rozkazem na 6 Komendanta Głównego PSP, na teren Ukrainy została wysłana Polska Grupa Ratownicza UKRAINA 2008 w składzie dwóch kompanii powodziowych MAZOWSZE i KATOWICE oraz zastęp kwatermistrzowski LUBLIN.

Skład Polskiej Grupy Ratowniczej - 78 ratowników, 31 samochodów, 9 przyczep, 4 łodzie płaskodenne, 8 pomp dużej wydajności 5-11 m3/min, 17 pomp szlamowych -  małej i średniej wydajności.

Grupą dowodził bryg. Andrzej Kwasiborski oraz st.kpt. Paweł Leszko z  Komendy Głównej PSP.

 

   

 

 

W dniu 2 sierpnia 2008 r. konwój Polskiej Grupy Ratowniczej przekroczył granicę na przejściu w Medyce.

W związku z brakiem ostatecznej decyzji władz ukraińskich na temat miejsca stacjonowania, Dowódca Grupy zdecydował o tymczasowym rozbiciu obozowiska w nocy z 2 na 3 sierpnia 2008 r. w miejscowości Ivano-Frankowsk.

W dniu 3 sierpnia 2008 roku o godz. 9:00 czasu ukraińskiego Polska Grupa  Ratownicza wyruszyła do docelowego miejsca stacjonowania w miejscowości Śniatyń obwód Ivano-Frankowsk.

 

   

 

     

 

W dniu 3 sierpnia 2008 roku o godz. 16:00 czasu ukraińskiego Grupa  Ratownicza dotarła do docelowego miejsca stacjonowania w miejscowości Śniatyń.

Następnie Dowódca Grupy wraz ze swoim zastępcą udał się do Gubernatora m. Śniatyń, aby ustalić miejsce rozbicia obozowiska. Gubernator zaproponował miejski stadion piłkarski. Po wizji lokalnej zaakceptowano propozycje władz miejscowych.

Władza lokalna zapewniła dostęp do energii elektrycznej na potrzeby obsługi kontenera socjalnego i oświetlenia obozowiska oraz ustawiła 3 toalety przenośne typu Toy-Toy.

Dodatkowo ustalono, iż koszt wyżywienia i paliwa ponosi strona ukraińska.

O godz. 20:00 czasu ukraińskiego zakończono ustawianie obozu dla Polskiej Grupy Ratowniczej oraz tankowanie pojazdów. Dowódca PGR przekazał bezpośrednią informacje do strony polskiej i ukraińskiej o pełnej gotowości do wejścia do działań.

W uzgodnieniu z Gubernatorem powiatu Śniatyń i KCKRiOL zaplanowano wejście do działań na dzień następny.

Polska Grupa Ratownicza rozpoczęła działania ratownicze w dniu 4 sierpnia 2008 o godzinie 9:00 czasu ukraińskiego (godz.8.00 czasu polskiego).

 

   

 

     

 

 

Działania prowadzono w następujących miejscowościach:

 1. m. Zabołotów - przepompownia miejska usytuowana przy szpitalu miejskim; groźba zalania infrastruktury przepompowni. Według informacji władz lokalnych jest to punkt strategiczny dla miasta. Inne działania związane były
  z wypompowaniem wody z zalanych studni, piwnic i domów.
 2. m. Prutivka - wypompowywanie wody z posesji, piwnic, studni. Duże rozlewisko o powierzchni około 300m2 powodujące zalewanie ww. obiektów. Ustawiono pompę dużej wydajności, która pracowała bez przerwy (podmiana ratowników) - przesuwając stanowisko pompowania na dalsze rozlewiska. Działania prowadzono całodobowo  do 09.08.2008 r. Dodatkowo wypompowano wodę ze stadionu sportowgo.
 3. m. Tułukiv - duże rozlewisko zanieczyszczające studnie. Realizowano wypompowanie rozlewiska oraz odpompowanie studni - utrudnienie stanowiły podtopione drogi uniemożliwiające dojazd do domów. Ustawiono pompę dużej wydajności, która pracowała bez przerwy (podmiana ratowników) do 09.08.2008 r.
 4. m. Widiniv - wypompowanie wody z drogi dojazdowej prowadzącej do 18 posesji. Ponadto wypompowywano wodę ze studni wraz z dezynfekcją oraz z piwnic. Prace prowadzone całodobowo do 07.08.2008 r.
 5. m. Śniatyń :
 • wypompowywanie wody z zalanych piwnic, pomieszczeń gospodarczych oraz studni;
 • pompowanie wody z zalanych pomieszczeń technicznych miejskiej oczyszczalni ścieków. Działania prowadzono na bazie dwóch pomp wysokiej wydajności.  Z uwagi na newralgiczne miejsce, działania prowadzono całodobowo (podmiana ratowników) do późnych godzin nocnych dnia 07.08.2008 r., kiedy wspólnie ze stroną ukraińską zamontowano
  i uruchomiono pompy oczyszczalni.
 1. m. Budiliw - rozlewisko o wymiarach 5000 m2 powodowało zalewanie okolicznych piwnic i budynków. Ustawiono pompę dużej wydajności oraz dodatkowo prowadzono działania związane z wypompowywaniem studni oraz piwnic zalanych budynków mieszkalnych.
 2. m. Borszcziv - prowadzone działania związane były z wypompowywaniem studni oraz piwnic zalanych budynków mieszkalnych.
 3. m. Ilinci - pompowanie wody z zalanej konstrukcji zawalonego mostu. Na konstrukcji mostu zorganizowano stanowisko pracy pompy dużej wydajności, która wypompowując wodę umożliwiała jednocześnie pracę służb budujących nowy most. Pozostałe zastępy dodatkowo wypompowywały wodę ze studni wraz z dezynfekcją oraz wodę z piwnic usytuowanych w tej miejscowości.
 4. m. Dżuriw - pompowanie studni i piwnic wraz z dezynfekcją.
 5. m. Nigicziv - wypompowywanie studni wraz z dezynfekcją oraz piwnic.
 6. m. Rudniki - pompowanie wody z zalanych studni i piwnic wraz z dezynfekcją.
 7. m. Hydbudiliv- pompowanie wody ze studni oraz przeprowadzanie dezynfekcji.               
 8. m. Nowosielica - wypompowywanie wody ze studni oraz przeprowadzanie dezynfekcji.
 9. m. Chlibiczin - wypompowywanie wody ze studni i przeprowadzanie dezynfekcji oraz pompowanie piwnic.
 10. Dowożenie wody pitnej dla mieszkańców rejonu dotkniętego powodzią. Działania realizowane były zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez władze lokalne.

W dniu 05.08.2008 r. odcinki bojowe wizytowali przedstawiciele Monitoring and Information Center Unii Europejskiej, którzy wyrazili bardzo duże uznanie dla prowadzonych prac przez polskich strażaków, szczególne zainteresowanie  wywołało organizacja zaplecza logistycznego i kwatermistrzowskiego oraz poziom wyposażenia i wyszkolenia Polskiej Grupy Ratowniczej.

W dniu 06.08.2008 r. odcinki bojowe wizytowali przedstawiciele TVP odział  Rzeszów, największe zainteresowanie dziennikarzy wzbudziły skutki powodzi w miejscowości Prutivka, gdzie zginęła największa ilość ludności.

W dniu 08.08.208 r. odcinki bojowe wizytowali przedstawiciele TV Ukraina.

W dniu 09.08.2008 r. od godz. 15.00 rozpoczęto zwijanie odcinków bojowych oraz tankowanie samochodów.

W dniu 10.08.2008 r. po uroczystym apelu zakończonym zwinięciem z masztu flagi państwowej  o godz. 8.30 zwarta kolumna wyjechała z miejscowości Śniatyń w kierunku granicy polskiej. Granicę ukraińsko-polską Polska Grupa Ratownicza przekroczyła bez żadnych utrudnień o godz.18.25. W miejscowości Jarosław Grupa została rozformowana na dwie kompanie Mazowsze i Katowice i pod własnym dowództwem dotarła do jednostek macierzystych w godzinach rannych dnia 11.08.2008 r.

 

     

 

Wskutek prowadzonych działań kompleksowo usunięto następstwa powodzi w następujących miejscowościach:

 1. Widiliv,
 2. Dżuriw,
 3. Śniatyń,
 4. Tułukiv,
 5. Ilińci,
 6. Borsziw,
 7. Budiliw.

Podczas działań Polskiej Grupy Ratowniczej nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy, ani kolizji pojazdów pożarniczych. Większość awarii sprzętu usunięto poprzez własne zaplecze techniczne.

Współpraca z ludnością i władzami lokalnymi układała się wzorowo i przebiegała w świetle wzajemnego zrozumienia i życzliwości.

 

Ogółem w ciągu 6 dni Polska Grupa Ratownicza UKRAINA 2008 przeprowadziła  1665 interwencji.

 

Charakterystyczne interwencje:

- wypompowanie i uruchomienie dostawy wody dla szpitala w miejscowości Zabłotów,

- wypompowanie wody i uruchomienie oczyszczalni ścieków w miejscowości Śniatyń,

- wypompowanie wody w zespole szkół, w którym przebywała wymiana młodzieży z Polski (ok. 350 osób),

- stadion sportowy

 

Działania skierowano przede wszystkim na bezpośrednią pomoc mieszkańcom małych miejscowości i wsi, gdzie nie istnieje żadna infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i realizowano działania w postaci:

 • wypompowania wody ze 790 studni wraz z przeprowadzeniem dezynfekcji,
 • wypompowania wody ze 181 piwnic,
 • usunięto 19 dużych rozlewisk utrudniających dojazd do miejscowości, domów, pól,
 • cysterna z wodą pitną dotarła do 675 gospodarstw domowych,
 • dodatkowo z własnych środków zakupiono i rozdawano słodycze dzieciom
  z zalanych miejscowości.

 

wszystkie aktualności