do góry

Lista aktualności

08 CZE 2020

Działania Strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz strażaków z OSP KSRG

Mapa z przejściami drogowymi w których strażacy prowadzili w dniach 5-7.06. pomiar temperatury
Mapa z przejściami drogowymi w których strażacy prowadzili w dniach 5-7.06. pomiar temperatury

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz strażacy z OSP KSRG przeprowadzili do dnia 08.06.2020r. 311 działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Po zamknięciu granic kraju, działania strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu polegają na pomiarze temperatury ciała u osób wjeżdżających do kraju w Punktach Kontroli Granicznej  na przejściach granicznych na autostradzie A-4 w Jędrzychowicach , Zgorzelec-Görlitz, Zawidowie oraz okresowo od piątku do niedzieli w Radomierzycach. Od dnia 19 maja na przejściach granicznych w Jędrzychowicach oraz w Zgorzelcu kontrolę – w ramach wsparcia- prowadzą strażacy z KP PSP Głogów: w systemie zmianowym służbę na granicy pełni 8 strażaków, którzy rotacyjnie wymieniają się co 3 dni.  

Do zadań strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu należy również utrzymanie zaplecza logistycznego utworzonego na w/w przejściach dla służb dyżurujących w  Punktach Kontroli Granicnej.

W ramach pomocy udzielonej Domom Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz Opolnie Zdroju, urzyczono łącznie 55 łóżek polowych oraz śpiworów (będących na wyposażeniu z kompani logistycznej) dla izolowanych pracowników DPSów.

Działania prowadzone przez jednostki OSP KSRG Bogatynia, Węgliniec, Pieńsk, Studniska Dolne:

Ratownicy z OSP wyposażeni w sprzęt ochrony indywidualnej, dostarczali i przekazywali podstawowe produkty żywnościowe, osobom poddanym kwarantannie.

W związku z wdrożonymi obostrzeniami na terenie RP mającymi na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-Cov-2 ,ratownicy z OSP KRSG Bogatynia, Studniska Dolne, Węgliniec, Pieńsk - rozgłaszali komunikaty głosowe na terenie miast i gmin przy użyciu sprzętu nagłaśniającego informując społeczeństwo o obowiązujących zasadach.

OSP KSRG Studniska Dolne przeprowadzała kilkukrotnie działania dekontaminacyjne miejsc publicznych w tym placów zabaw i przystanków autobusowych,  znajdujących się na terenie gminy Sulików.

Działania prowadzone są przy ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Policją, Inspekcją Sanitarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zespołem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Opracowanie: KP PSP Zgorzelec 

wszystkie aktualności