do góry

Lista aktualności

26 MAJ 2020

Działania prowadzone przez KM PSP w Krakowie

Działania prowadzone przez KM PSP w Krakowie
Działania prowadzone przez KM PSP w Krakowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poprzez skierowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6” wspiera działania Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który decyzją Ministra Zdrowia od 16 marca br. funkcjonuje jako szpital jednoimienny – poświęcony wyłącznie leczeniu Pacjentów z COVID-19.

W ramach odmrażania Szpitali przekwalifikowanych na jednoimienne w związku z wystąpieniem pandemii Szpital Uniwersytecki jako największy i jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie Środkowej przygotowuje się na przywrócenie swoich oddziałów profilowych, które zostały przekwalifikowane na oddziały do przyjęcia chorych na COVID 19 do ich normalnego i podstawowego przeznaczenia. Proces ten wymaga wielu przedsięwzięć organizacyjnych, zgrania procedur szpitalnych z procedurami obowiązującymi w PSP ale przede wszystkim wymaga właściwej dezynfekcji miejsc w których przebywali pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2.

Szpital przeprowadza dezynfekcję swoimi metodami i urządzeniami jednakże z uwagi na wielkość obiektu oraz ilość pomieszczeń wsparcia w zakresie specjalistycznym udziela Komenda Miejska PSP w Krakowie poprzez SGRCHEM EKO „KRAKÓW 6”. Po szczegółowych ustaleniach i dokładnym zaplanowaniu całego procesu z uwzględnieniem miejsc najbardziej niebezpiecznych funkcjonariusze PSP z JRG nr 6 przeprowadzają sukcesywną dezynfekcję wskazanych pomieszczeń. Do tego celu wykorzystywane są specjalne urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania. Proces ten nazywany fumigacją dokładnie wypełnia odpowiednio przygotowane i zabezpieczone pomieszczenia środkiem biobójczym w postaci gazowej czyli tzw. suchej mgły. Strażacy w ścisłej współpracy z personelem Szpitala każdą fumigację dokładnie planują, a następnie realizują zapewniając odpowiednią skuteczność oraz bezpieczeństwo pozostałym osobom przebywającym w Szpitalu.

Warto zaznaczyć, że od pierwszych chwil wystąpienia pandemii Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wspiera Szpital Uniwersytecki w Krakowie  w wielu obszarach między innymi rozstawionymi namiotami, które służą jako wstępne Izby przyjęć przed Oddziałem zakaźnym.

Opracowanie: mł. bryg. Damian Woszczyna – Z-ca Dowódcy JRG nr 6 w Krakowie, st. kpt. Bartłomiej Rosiek – Oficer prasowy KM PSP w Krakowie
Zdjęcia: mł. bryg. Damian Woszczyna – KM PSP Kraków

26 MAJ 2020

Działania prowadzone przez KM PSP w Krakowie

wszystkie aktualności