do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3638 wiadomości.

Realizując ustalenia zawarte w „Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania Polskiego Związku Alpinizmu z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym" w ub. tygodniu  odbyły się wspólne ćwiczenia PSP i PZA na zalanym odcinku doświadczalnym

W Dzienniku Ustaw nr 39, poz. 231 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej