do góry

Lista aktualności

  • Znaleziono 3638 wiadomości.

22 lutego 2008r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń

W dniu 8 lutego 2008 roku w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski uroczyście przekazał dwa ciężkie samochody ratownictwa technicznego i chemicznego.  Samochody te zostały zakupione w ramach

Wzorem lat ubiegłych, 13 lutego bieżącego roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się narada roczna kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Podczas narady omówiono