do góry

Lista aktualności

25 MAR 2008

Fundusze strukturalne a PSP - warsztaty szkoleniowe w Bydgoszczy

13-14 marca br. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się warsztaty szkoleniowe, których celem była wymiana „dobrych praktyk" oraz doświadczeń przedstawicieli jednostek organizacyjnych PSP w realizacji dotychczasowych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2004-2006 w zakresie:
- podstaw zarządzania projektem;
- doboru zespołu projektowego;
- ustalenia harmonogramu projektu;
- finansowania projektu;
- uwzględnienia ryzyka w projekcie.

Uczestników warsztatów szkoleniowych przywitał Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP - bryg. Krzysztof Biskup, który podsumował dotychczasowe działania Państwowej Straży Pożarnej w realizacji projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz podkreślił znaczenie funduszy strukturalnych dla rozwoju PSP.
Podczas warsztatów zaprezentowane zostały działania związane z realizacją następujących projektów:

Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19, i 65 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń - projekt zrealizowany przez KM PSP Białystok (Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006) - Pan Janusz Kondrat, KM PSP w Białymstoku;
STOP - zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu - projekt zrealizowany przez KW PSP Kraków (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka 2004-2006) - Pan Marcin Wolanin, KW PSP w Krakowie;
112 Can I help you? - projekt zrealizowany przez KW PSP Poznań w partnerstwie z Biurem Handlowym EuroConsul (Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004-2006) - Pan Robert Klonowski, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.

Pierwszego dnia warsztatów również Pani Agnieszka Woszczek z KG PSP przedstawiła prezentację nt. Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności.
Ponadto, podczas warsztatów szkoleniowych przedstawiciel KW PSP w Białymstoku - Pan Jarosław Budlewski - zaprezentował główne informacje dot. stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, a osoby reprezentujące Komendę Główną PSP - Panowie Piotr Węcławik oraz Ryszard Wiśniewski - przedstawili uczestnikom warsztatów możliwości realizacji przez jednostki organizacyjne PSP projektów współfinansowanych z budżetu UE w perspektywie finansowej 2007-2013.
W trakcie warsztatów rolę konsultantów i doradców pełnili przedstawiciele firmy consultingowej Faber Consulting, których zadaniem było wyjaśnianie kwestii problemowych i przedstawienie możliwych rozwiązań dot. planowania i zarządzania projektem.
Prezentacje, które zostały przestawione podczas warsztatów są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP - www.straz.gov.pl, zakładka - Współpraca Międzynarodowa/ Fundusze Pomocowe.

wszystkie aktualności