do góry

Lista aktualności

19 CZE 2019

Grupa HUSAR POLAND ponownie z certyfikatem INSARAG

Grupa HUSAR POLAND ponownie z certyfikatem INSARAG
Grupa HUSAR POLAND ponownie z certyfikatem INSARAG

W dniach 12-14 czerwca 2019 roku w miejscowości Pstrąże koło Żagania odbyła się recertyfikacja Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (HUSAR PL- Heavy Urban Search And Rescue). Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu miało miejsce przedłużenie ważności certyfikatu Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. HUSAR Poland to grupa poszukiwawczo-ratownicza przeznaczona do niesienia pomocy poza granicami kraju. 10 lat temu grupa otrzymała certyfikat INSARAG, czyli Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa ONZ. Grupę stanowi 76 strażaków PSP z siedmiu różnych specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych. To także specjalistyczny sprzęt oraz osiem psów ratowniczych, które służą przy lokalizacji osób poszkodowanych w pierwszej fazie działań poszukiwawczo-ratowniczych.Grupa posiada na terenie kraju sprzęt ratowniczy w bazach w Małopolsce, Warszawie oraz bazie sprzętu sztabowego w Komendzie Głównej PSP.

Utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia i wyposażenia grupy, jest konieczne dla aktualizacji certyfikatu, czyli tzw. recertyfikacji, która odbywa się co pięć lat.

Na poligonie w Żaganiu byli obecni eksperci i ratownicy z różnych stron świata wchodzący w skład zespołu klasyfikującego, który podczas recertyfikacji oceniał ćwiczenia grupy oraz realizowane przez nią założenia i scenariusze ćwiczeń. Proces recertyfikacji to standaryzacja działań ratowniczych, ale także bardzo cenna wymiana doświadczeń.

Korzyści płynące z tych ćwiczeń dla poszczególnych krajów to wzajemne uczenie się od siebie technik i skutecznych praktyk ratowniczych. Dzięki tak zorganizowanej międzynarodowej platformie, ratownicy wdrażają systemowe rozwiązania ratownicze w swoich państwach.

Strażacy byli poddawani wielu próbom, które obejmowały między innymi działania poszukiwawcze z wykorzystaniem psów i sprzętu technicznego, wykorzystanie technik linowych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Polscy strażacy mają bogate doświadczenia w niesieniu pomocy w różnych zakątkach świata.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Fijołek, KP PSP w Sochaczewie

19 CZE 2019

Grupa HUSAR POLAND ponownie z certyfikatem INSARAG

wszystkie aktualności