do góry

Lista aktualności

25 LUT 2008

ICE - pozwól sobie pomóc

Ideą ICE  jest zachęcenie wszystkich użytkowników telefonów komórkowych, do umieszczenia w swoich aparatach telefonicznych, pod hasłem ICE, numeru telefonu osoby bliskiej, do której chcielibyśmy, aby służby ratownicze zadzwoniły w przypadku powstania nagłego wypadku z naszym udziałem. Bardzo często zdarza się, iż w związku z zaistniałem wypadkiem lub innym niebezpiecznym zdarzeniem osoby poszkodowane nie są w stanie same skontaktować się z najbliższą rodziną np. są nieprzytomne. Nie są również w stanie same przekazać jakichkolwiek informacji. Bardzo często zdarza się również, iż właśnie podczas tego typu zdarzeń niezbędny jest szybki i niezwłoczny kontakt z kimś bliskim osoby poszkodowanej. W takich sytuacjach mogli by to wykonać ratownicy będący na miejscu zdarzenia, gdyby tylko wiedzieli, z kim mają się skontaktować. Wprowadzenie pod hasłem ICE numeru telefonu do bliskiej nam osoby, wskazywało by bardzo precyzyjnie w obszernej liście kontaktów naszych aparatów telefonicznych na osobę, z którą (zgodnie z naszą wolą) mogą  skontaktować się służby ratownicze.

Jednak to my sami w znaczny sposób możemy ułatwić pracę  przybyłym na miejsce zdarzenia ratownikom. Ideą ICE jest ułatwienie im w dotarciu do rodziny (znajomych, bliskich) poszkodowanej osoby. Sytuacje konieczności i potrzeby skorzystania przez ratowników z szybkiego kontaktu z kimś bliskim osoby poszkodowanej mogą być bardzo różne. Może to być potrzeba uzyskania informacji na temat jej stanu zdrowia, w przypadku gdy zaistnieje konieczność udzielenia tej osobie szybkiej pomocy medycznej. Może to być również sytuacja, gdy zaistniała potrzeba zabezpieczenia i tymczasowego zaopiekowania naszym domem lub mieszkaniem w którym miał miejsce pożar, w wyniku którego zostaliśmy poszkodowani i przewiezieni do szpitala. Może to być również np. potrzeba zaopiekowania się naszym małym dzieckiem, w sytuacji gdy do zdarzenia doszło w czasie kiedy byliśmy np. w sklepie na zakupach i zostaliśmy w jakimś zdarzeniu poszkodowani (jesteśmy nieprzytomni) a naszemu dziecku nic się nie stało i potrzebuje szybkiej opieki osoby bliskiej. Takie sytuacje mogą być bardzo różne. Światowe statystyki wykazują, iż niejednokrotnie pozyskane przez służby ratownicze, w ten właśnie sposób  informacje od najbliższej rodziny, znajomych, bliskich osoby poszkodowanej miały bardzo istotne znaczenie. Również z psychologicznego punktu widzenia, wskazując w ten właśnie sposób numer telefonu, świadomie i jednoznacznie wskazujemy osobę, którą chcemy aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu - może nie zawsze chcielibyśmy z różnych względów aby byli to nasi najbliżsi np. żona czy córka (nie chcemy np. skazywać ich na nagły stres). Może wolelibyśmy aby był to ktoś inny np. brat lub siostra - ktoś kogo dobrze znamy, mamy pełne zaufanie i wiemy, że pomimo otrzymania informacji o tym, iż zostaliśmy poszkodowani, zachowa zimną krew, nie ulegnie panice i będzie mógł udzielić niezbędnych informacji i powziąć wynikające obowiązki i zadania. Ponadto wskazując w ten właśnie sposób osobę, dajemy jak gdyby świadome przyzwolenie służbom ratowniczym na kontakt z tą właśnie osobą (a nie inną z szeregu kontaktów w naszym aparacie telefonicznym) i poinformowanie  jej o niejednokrotnie bardzo tragicznych wydarzeniach z naszym udziałem.

Cała akcja ICE zrodziła się w strukturach służb ratowniczych we Włoszech.
W krótkim okresie czasu została bardzo pozytywnie przyjęta i szybko rozpowszechniła się nie tylko w krajach Europejskich.

 

JAK TO ZROBIĆ:

W funkcji „Kontakty" naszego telefonu, w polu „Nazwa" lub „Opis" wpisujemy skrót ICE i osobę którą chcemy, aby jako pierwszą poinformowały służby ratownicze o zaistniałym zdarzeniu. Potem wpisujemy numer telefonu kontaktowego do tej osoby np.

ICE siostra

599348713

 

Jeśli osób takich jest kilka można wpisać w sposób uporządkowany (ICE1, ICE2 ...) kilka takich kontaktów np.:

 

ICE1 siostra

599348713

 

ICE2 marek

599348714

 

Skrót ICE jest znany przez ratowników prawie na całym świecie. Warto pamiętać, że jedyne co trzeba zrobić, to zapisać w swojej liście kontaktów skrót ICE, przy numerze osoby, która może udzielić służbom ratowniczym informacji na nasz temat.

 

W IMIENIU WSZYSTKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH APELUJEMY DO PAŃSTWA
O WPROWADZENIE POD HASŁEM „ICE" NUMERU TELEFONU WASZYCH BLISKICH.

 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY

O POPULARYZACJĘ TEJ IDEI WŚRÓD WASZYCH RODZIN, ZNAJOMYCH I BLISKICH

 

TO JEST BARDZO ŁATWE W REALIZACJI, NIC NIE KOSZTUJE,

A MOŻE OKAZAĆ SIĘ BEZCENNE !

 

To właśnie w Radomiu z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przy współudziale Komendy Miejskiej Policji, Pogotowia Ratunkowego  oraz przy wsparciu Prezydenta Miasta, podjęto w ostatnich dniach na terenie miasta akcję mającą na celu propagowania idei ICE (In Case of Emergency - w tł. w nagłym wypadku).

Jest ona skierowana zarówno do lokalnego społeczeństwa jak i również do innych osób, nie tylko mieszkańców Radomia, ale także np. osób przejeżdżających przez nasz region, które mogą uczestniczyć w różnego rodzaju nagłych wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach.

Mottem przewodnim organizowanej przez nas akcji będzie hasło „POZWÓL SOBIE POMÓC".

Jeśli akcja zostanie pozytywnie przyjęta w naszym regionie, chcemy ją promować w większym zakresie i na większym obszarze, aby dotarła do jak największej rzeszy osób.

Wsparcia finansowego akcji udzieliła Fundacja Edukacji i Techniki Ratownictwa „EDURA".

 

   

wszystkie aktualności