do góry

Lista aktualności

30 CZE 2008

II posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

W dniu 27 czerwca 2008 r. w Gdańsku odbyło się II posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wymiany informacji o zagrożeniach, możliwości perspektyw zawarcia nowej umowy o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz dalszej współpracy w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. W posiedzeniu ze strony polskiej uczestniczyli st. bryg. Piotr KWIATKOWSKI, Zastępca Komendanta Głównego PSP, Zastępca Szefa OCK - współprzewodniczący polskiej części komisji, a rosyjskiej delegacji przewodniczył gen. Jurij L. CZINCZUKOW - Szef Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR - współprzewodniczący rosyjskiej części komisji. Podczas posiedzenia współprzewodniczący podpisali Plan Pracy Komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz Propozycję zapisu do Protokołu IX posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim, które odbędzie się w IV kwartale br. na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego FR.

 

 

Źródło: BWM KG PSP

 

wszystkie aktualności