do góry

Lista aktualności

11 GRU 2018

II posiedzenie polsko-białoruskiej Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

II posiedzenie polsko-białoruskiej Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń
II posiedzenie polsko-białoruskiej Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

W dniach 5-6 grudnia 2018 r. w Mińsku (Republika Białorusi) odbyło się II posiedzenie Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Spotkaniu ze strony białoruskiej przewodniczył generał-major Aleksandr Khudoleev – pierwszy zastępca ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, a ze strony polskiej – nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia podsumowano współpracę w ciągu ostatniego roku, a także omówiono propozycje współpracy w zakresie ratownictwa specjalistycznego (wysokościowe, wodno-nurkowe, grup poszukiwawczo-ratowniczych), wykorzystania międzynarodowej pomocy technicznej oraz współdziałania w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Strona białoruska przedstawiła informacje nt. działalności Republikańskiego Centrum Zarządzania i Reagowania na Sytuacje Nadzwyczajne Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w zapobieganiu i zarządzaniu usuwaniem skutków sytuacji nadzwyczajnych w dużych miastach.

Podczas spotkania przewodniczący delegacji podpisali Plan pracy Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń na lata 2019-2022.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Zdjęcia: Uniwersytet Obrony Cywilnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

11 GRU 2018

II posiedzenie polsko-białoruskiej Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń

wszystkie aktualności