do góry

Lista aktualności

19 WRZ 2019

Jubileusz i nadanie sztandaru dla OSP Starawieś

Jubileusz i nadanie sztandaru dla OSP Starawieś
Jubileusz i nadanie sztandaru dla OSP Starawieś

14 wrześnie 2019 r. w miejscowości Starawieś w powiecie węgrowskim na Mazowszu odbyła się uroczystość 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Starawieś oraz nadania jednostce nowego sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Starejwsi w intencji wszystkich strażaków za ich rodziny i zmarłych kolegów strażaków. Po mszy św. strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami obchodów przemaszerowali, w asyście orkiestry dętej OSP Liw, na plac w pobliżu remizy, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów jubileuszu.

W obecności gości, w tym władz parlamentarnych, wojewódzkich, samorządowych, przedstawicieli instytucji oraz lokalnej społeczności dokonano uroczystego pożegnania starego sztandaru.

Po odczytaniu aktu nadania jednostce nowego sztandaru, kapelan powiatowy strażaków ks. Andrzej Falkowski poświecił nowy sztandar. Następnie zaproszeni goście oraz zasłużone osoby dla miejscowej OSP zostali poproszeni o wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru.

Podczas uroczystości padło wiele słów podziękowań oraz życzeń kierowanych do strażaków. Podkreślono ich zaangażowanie i poświęcenie dla służby, którą pełnią bezinteresownie każdego dnia. Zwrócono uwagę, że pomoc jaką otrzymuje Państwowa Straż Pożarna ze strony ochotniczych straży pożarnych jest nieodzowna i pozwala na skuteczną likwidację powstałych zagrożeń.

W uroczystości wziął udział mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Łasica.

Komendanta głównego PSP reprezentowali:

– st. bryg. Jarosław Latuszek zastępca dyrektora Biura Logistyki KG PSP;
– st. kpt. Zbigniew Dąbrowski z Biura Informatyki i Łączności KG PSP;
– mł. kpt. Grzegorz Pielacha z Biura Szkolenia KG PSP.

Opracowanie: KG PSP

19 WRZ 2019

Jubileusz i nadanie sztandaru dla OSP Starawieś

wszystkie aktualności