do góry

Lista aktualności

13 MAR 2008

Klucz do funduszy norweskich

Wspólnym wysiłkiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendy wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Izby celnej w Białymstoku zostało w dniu 13 marca podpisanych 5 porozumień z Komendantem Regionalnego Centrum Szkoleniowo Treningowego Ochrony Ludności Oppland w Starum w Norwegi na realizacje pięciu osobnych projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Finansowego.
Projekty obejmuję: zakup pojazdów dowodzenia i łączności, budowę sieci łączności radiowej zwiększonego zasięgu na obszarze województwa podlaskiego, szkolenia, doskonalenie zawodowe i wymianę doświadczeń z partnerami norweskimi.

Największym przedsięwzięciem finansowym będzie budowa sieci radiowej zwiększonego zasięgu na potrzeby służby celnej oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej. Umożliwi ona łączność radiową z radiotelefonów przenośnych z każdego miejsca w województwie, a przez w znaczny sposób wpłynie na polepszenie koordynacji działań tych podmiotów.
Istotnym z punktu widzenia strażaków jest projekt pt. „Najlepsze praktyki - transfer wiedzy pomiędzy Polską i Norweską Służbą Ratowniczą". Obejmuje on przeszkolenie ok. 230 strażaków z terenu województwa podlaskiego w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i taktyki działań ratowniczych na bazie Regionalnego Centrum Szkoleniowo Treningowego Ochrony Ludności Oppland w Starum w Norwegii. W ramach projektu przewidziane jest także zorganizowanie Międzynarodowego Seminarium Ratowniczego.

Wartość wszystkich pięciu projektów, których realizacja jest przewidziana na lata 2009-2010 może przekroczyć 23 mln zł. Podpisanie porozumienia otwiera drogę do aplikowania o dofinansowanie na te projekty z w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Finansowego.

 

Treść porozumienia (tekst w jęz. ang.)

wszystkie aktualności