przesuń do początku strony

Lista aktualności

08 MAR 2016

Kobiety w Państwowej Straży Pożarnej

Kobiety w Państwowej Straży Pożarnej
Kobiety w Państwowej Straży Pożarnej

W Państwowej Straży Pożarnej służbę pełni obecnie 1197 kobiet - na ogólną liczbę 29.955 wszystkich funkcjonariuszy. W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na ogólną liczbę 2076 wszystkich zatrudnionych pracowników cywilnych, 1434 to kobiety. 


9298 funkcjonariuszy PSP zajmuje stanowiska kierownicze, z czego 194 to kobiety  (2,09% wszystkich stanowisk kierowniczych). Najwyższe obecnie stanowiska, które zajmują kobiety w Państwowej Straży Pożarnej to: dyrektor biura, zastępca dyrektora biura, dziekan, zastępca komendanta powiatowego PSP.

8 stycznia 2016 r., decyzją Komendanta Głównego PSP powołany został Zespół Opiniotwórczo-Doradczy przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej, współpracujący z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego PSP ds. równego traktowania w Państwowej Straży Pożarnej, którego jednym z zadań jest analiza obowiązujących aktów prawnych i rozwiązań proceduralnych stosowanych w służbach mundurowych pod kątem równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom pełniącym służbę oraz zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz zrealizowania planów zawodowych! 

Zobacz również: Wielkopolscy strażacy kobietom http://www.psp.wlkp.pl/?art=17325

Zdjęcie: archiwum Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 

wszystkie aktualności