do góry

Lista aktualności

27 CZE 2008

Kolejne spotkanie zespołów roboczych w sprawie nowelizacji załącznika nr 2 do rozporządzenia MSWiA

W dniu 27 czerwca br. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło sie kolejne już spotkanie zespołów roboczych powołanych Decyzją Nr 106 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nowelizacji załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r., w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002).

   

 

      

 

 

Głównym celem spotkania było omówienie zmian wypracowanych przez zespoły robocze w załaczniku nr 2 oraz stanowisko członków zespołów na temat ewentualnych zmian w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia. Posiedzeniu zespołu przewodniczył nadbryg. Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego PSP. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP, Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, Zespołu Prawnego KG PSP oraz Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Kolejne posiedzenie zespołów ustalone zostało na dzień 1 lipca br

wszystkie aktualności