do góry

Lista aktualności

12 SIE 2019

Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował zabezpieczenie jubileuszowego zlotu Trzydziestolecia Związku Harcerzy Rzeczypospolitej w Rybakach

Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował zabezpieczenie jubileuszowego zlotu Trzydziestolecia Związku Harcerzy Rzeczypospolitej w Rybakach
Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wizytował zabezpieczenie jubileuszowego zlotu Trzydziestolecia Związku Harcerzy Rzeczypospolitej w Rybakach

Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski 9 sierpnia br. odwiedził Jubileuszowym Zlot Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Rybakach w woj. warmińsko-mazurskim. W czasie wizyty spotkał się z kierownictwem obozu oraz Komendantem Zlotu hm. Małgorzatą Siergiej. Na spotkaniu omówiono sposób zabezpieczenia obozowiska i współpracę ze służbami zabezpieczającymi zlot. Po spotkaniu w towarzystwie harcerzy Komendant Główny PSP wraz z Zastępcą Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michałem Kamienieckim przeprowadził wizytację obozowiska oraz wziął udział we wspólnym ognisku z harcerzami oraz koncercie zespołu „Harcerskie Jazzy”. Uczestnikom ogniska komendant główny PSP opowiedział „Gawędę” nt. organizacji PSP i OSP oraz o udziale strażaków w Powstaniu Warszawskim. Na zakończenie wizyty gen. brygadier Leszek Suski dokonał inspekcji zasobów ratowniczych biorących udział w zabezpieczeniu imprezy masowej w ramach prowadzonej podoperacji „Koncert” oraz zapoznał się z funkcjonowaniem posterunku Państwowej Straży Pożarnej.

Jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odbywał się w dniach 2-11 sierpnia 2019 r. na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gm. Stawiguda. W ramach zlotu podczas koncertów 9 i 10 sierpnia odbyły się dwie imprezy masowe. W tegorocznym zlocie wzięło udział ok. 6 tys. harcerzy-członków ZHR. Skład obozu stanowiło 29 chorągwi z całego kraju oraz organizacje ZHR z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Obszar zlotu podzielony był na 42 gniazda. W każdym gnieździe przebywało od 110 do 190 harcerzy. Teren obozowiska posiadał przygotowaną i wymaganą infrastrukturę. Zbudowany został szpital polowy, posterunek Państwowej Straży Pożarnej, lądowisko LPR oraz punkty medyczne, w których przeszkolone osoby udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W czasie zlotu, harcerzy zabezpieczało 49 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie obozowiska funkcjonował posterunek, w którym pełnili służbę strażacy z KM PSP w Olsztynie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy. Mieli oni do swojej dyspozycji ciężki samochód gaśniczy proszkowy, dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochód rozpoznania chemicznego ze zdalną detekcją, kontener logistyczny, dwa quady i łódź ratowniczą. W zabezpieczeniu zlotu brało, również udział 11 wyznaczonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego. Na obszarze obozowiska działał sztab, zapewniono łączność ze stanowiskiem kierowania Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej w Olsztynie, wyznaczeni byli poszczególni funkcyjni oraz zadania w celu prawidłowej realizacji podoperacji i utrzymania gotowości operacyjnej.

Operacja wojewódzka zabezpieczenia zlotu, składała się z pięciu podoperacji: „Obóz”, „Drogi”, „Sanktuarium”, „Koncert I”, „Koncert II”, polegających na zabezpieczeniu terenu obozowiska, zabezpieczeniu przemieszczania się harcerzy środkami transportu do planowanych lokalizacji, zabezpieczeniu spotkania modlitewnego w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie oraz zabezpieczeniu dwóch imprez masowych.

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Skalski
Zdjęcia: KW PSP Olsztyn 

12 SIE 2019

Zlot ZHP

wszystkie aktualności