do góry

Lista aktualności

25 CZE 2019

Komendant główny PSP wizytował budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Elblągu

Komendant główny PSP wizytował budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Elblągu
Komendant główny PSP wizytował budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Elblągu

22 czerwca 2019 roku gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP wizytował teren budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Elblągu. W obecności zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Roberta Flicińskiego i komendanta miejskiego PSP w Elblągu kpt. Łukasza Kochan, komendant główny PSP osobiście zapoznał się z poziomem zaawansowania prac budowlanych.

Następnie komendant główny PSP w obecnej siedzibie KM PSP w Elblągu spotkał się ze strażakami podczas narady służbowej, na której omawiano zagadnienia związane z dalszą realizacją inwestycji budowlanej.

Według wartości robót budowlanych wykonanych do 31 maja 2019 roku zaawansowanie realizacji inwestycji wynosi obecnie prawie 22 %, co jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla pierwszego etapu prowadzonej inwestycji.

Podczas robót, adekwatnie do potrzeb, prowadzone są prace geodezyjne i geologiczne oraz nadzór saperski.

Budowa strażnicy dla KM PSP w Elblągu finansowana jest ze środków w ramach ustawy modernizacyjnej, budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego oraz władz samorządowych. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020, natomiast zakończenie I Etapu ma nastąpić do 31 października 2019 r.

Opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński
Zdjęcia: Tomasz Żełobowski

25 CZE 2019

Komendant główny PSP wizytował budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Elblągu

wszystkie aktualności