do góry

Lista aktualności

28 MAJ 2019

Komendant główny PSP wizytował działania przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim

Komendant główny PSP wizytował działania przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim
Komendant główny PSP wizytował działania przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim

26 maja komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z sytuacją powodziową i prowadzonymi działaniami w gminie Borowa w powiecie mieleckim. W tym rejonie strażacy pompowali wodę z rozlewisk zagrażających pobliskim gospodarstwom. Pomagali także zabezpieczyć zagrożone domy workami z piaskiem. Razem ze strażakami PSP w działania zaangażowana była kompania ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa podkarpackiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja
Zdjęcia: KW PSP w Rzeszowie

28 MAJ 2019

Komendant główny PSP wizytował działania przeciwpowodziowe w powiecie mieleckim

wszystkie aktualności