do góry

Lista aktualności

22 LIP 2019

Komendant główny PSP z wizytą w OSP Rybno i Hartowcu

Komendant główny PSP z wizytą w OSP Rybno i Hartowcu
Komendant główny PSP z wizytą w OSP Rybno i Hartowcu

20 lipca 2019 r. komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski odwiedził jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybnie i Hartowcu (woj. warmińsko-mazurskie).

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w KSRG w Rybnie powstała w 1926 r. W 2018 r. jednostka uczestniczyła w 83 akcjach ratowniczych. Obecnie liczy 32 członków przeszkolonych i posiadających uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych. W czasie wizyty gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami lokalowymi jednostki, obejrzał także pojazdy pożarnicze i sprzęt, będące na jej wyposażeniu. Podziękował druhom za zaangażowanie na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzi, a także ochrony przeciwpożarowej.

Następnie komendant główny PSP odwiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Hartowcu. Na jej wyposażeniu jest samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Star 266 oraz inny sprzęt ratowniczy. Gen. brygadier Leszek Suski w rozmowie z druhami z uznaniem odniósł się do ich zaangażowania w niesienie pomocy oraz działania na rzecz środowiska lokalnego. Docelowo planowane jest włączenie tej jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

24 LIP 2019

Komendant główny PSP z wizytą w OSP Rybno i Hartowcu

 

wszystkie aktualności