do góry

Lista aktualności

09 LIP 2019

Komendant główny PSP z wizytą w Wielkopolsce

Komendant główny PSP z wizytą w Wielkopolsce
Komendant główny PSP z wizytą w Wielkopolsce

6 lipca 2019 roku, po uroczystej promocji absolwentów  Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w asyście wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka i komendanta miejskiego PSP bryg. Jacka Michalaka wizytował stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu, spotkał się z dyżurującymi strażakami i podziękował im za zaangażowanie w codziennej służbie.

Następnie komendant główny PSP wizytował Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Poznaniu, w której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Szczególne zainteresowanie komendanta wzbudził nowy sprzęt pozyskany przez jednostkę ze środków pozabudżetowych komendy czyli wentylator oddymiający o napędzie elektrycznym z możliwością podawania wody i piany.

Po zakończonym spotkaniu z załogą JRG nr 1 komendant główny PSP odwiedził JRG nr 8 w Bolechowie, która znajduje się na terenie powiatu poznańskiego. Tam komendant zwiedził pomieszczenia jednostki, zapoznając się tym samym z etapem modernizacji tego obiektu. Wraz z zastępcą dowódcy jednostki komendant główny PSP wizytował teren, gdzie odbywają się treningi i zawody sportu pożarniczego. Następnie oglądał wielokontenerowy niestacjonarny symulator do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych oraz trenażer propan-butan jak i sprzęt umożliwiający organizowanie ćwiczeń z zakresu ratownictwa technicznego oraz poszukiwawczo-ratowniczego.

Komendant główny PSP zapoznał się także z dokumentacją i planami rozbudowy wojewódzkiego ośrodka szkolenia PSP, który znajduje się w JRG nr 8, podkreślając potrzebę ciągłego podnoszenia przez strażaków swoich umiejętności we wszystkich dziedzinach ratownictwa.

Opracował: bryg. Sławomir Brandt, KW PSP w Poznaniu
Zdjęcia: st. kpt. Michał Kierzek, KW PSP w Poznaniu

09 LIP 2019

Komendant główny PSP z wizytą w Wielkopolsce

wszystkie aktualności