do góry

Lista aktualności

06 MAR 2019

Komisja Europejska wysoko oceniła polski moduł pomp wysokiej wydajności

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Operacji Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) poinformowała, że proces certyfikacyjny polskiego modułu pomp wysokiej wydajności (HCP) został zakończony z wynikiem pozytywnym. Komisja Europejska oświadczyła, że wszystkie warunki certyfikacji modułu HCP zostały spełnione. Dlatego też Komisja przyznała swoją certyfikację w ramach Europejskiej Zdolności Reagowania Kryzysowego.

Na ręce komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego wpłynęły podziękowania dla Państwowej Straży Pożarnej, za zaangażowanie oraz efektywne reagowanie na poziomie europejskim przez moduły działające w jej ramach.

Europejska Zdolność Reagowania Kryzysowego jest główną nowością wynikającą z legislacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności z 2013 roku. Zainteresowane państwa mogą włączyć różne typy swoich zasobów ratowniczych w skoordynowane misje UE. Kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowej na obszarze danego kraju, Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) ułatwia koordynację dysponowania tych zasobów, w ścisłej współpracy z państwami uczestniczącymi.

W czasie certyfikacji modułu HCP strażacy PSP wykazali wysoki poziom przygotowania. Wszystkie potrzebne dokumenty związane z kwestiami celnymi oraz przekraczaniem granicy, jak i standardowe procedury operacyjne i inne dokumenty związane ze sprzętem, były dobrze przygotowane oraz wykorzystane  przez zespół w trakcie zadysponowania. Zespół ponadto wykazał się znaczną wiedzą z zakresu międzynarodowej ochrony ludności i odpowiednich mechanizmów.

Moduł to 36 strażaków PSP mających do dyspozycji 12 pojazdów. Strażacy, sprzęt oraz pozostałe zasoby przystosowane są do transportu drogą lądową. Sprzęt posiada międzynarodowe certyfikaty, jak również niezbędne części zamienne. Grupa ta posiada również zapasy żywności i wody oraz własne zaplecze logistyczne. Pozwala to prowadzić samodzielne działania podczas akcji ratowniczych nawet przez kilkanaście dni.

Proces certyfikacyjny jest prowadzony na podstawie przepisów Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej

wszystkie aktualności