do góry

Lista aktualności

02 LIP 2019

Komunikat Biura Kadr KG PSP

Powierzenie pełnienia obowiązków w KG PSP
Powierzenie pełnienia obowiązków w KG PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 lipca 2019 roku powierzył:

- mł. ogn. mgr Emilii KLIM pełnienie obowiązków głównego księgowego w Biurze Finansów KG PSP;

- mł. bryg. mgr. inż. Radosławowi MORACZEWSKIEMU pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego.

 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 2 lipca 2019 roku powierzył:

- mł. bryg. mgr inż. Agnieszce CZYŻEWSKIEJ pełnienie obowiązków naczelnika wydziału w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP;

- bryg. mgr. inż. Maciejowi KOZŁOWSKIEMU pełnienie obowiązków głównego specjalisty w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP.

 Opracowanie: Biuro Kadr KG PSP
Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

02 LIP 2019

Komunikat Biura Kadr KG PSP

wszystkie aktualności