przesuń do początku strony

Lista aktualności

27 CZE 2018

Komunikat Biura Logistyki

30 maja 2018 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zatwierdził „Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno – użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej”. Przedmiotowy dokument zawiera wskazania dla komendantów miejskich/powiatowych PSP mających w planach budowę nowych jednostek PSP. Opracowanie to pozwoli na osiągnięcie optymalnych warunków pełnienia służby jak również zapewnienie właściwych standardów przechowywania pojazdów i sprzętu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji obiektów.

Jednocześnie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, której opracowanie spełnia wymagania ujęte w zatwierdzonych wytycznych. Niniejszy projekt za zgodą KG PSP może zostać wykorzystany w przedsięwzięciach inwestycyjnych budowy jednostek PSP na terenie kraju.

W załączeniu wersje elektroniczne opracowania „Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno – użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej” oraz 3 wizualizacje obiektu KP PSP w Legionowie. 

Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej 18-06-27 12:19 18.65MB pobierz plik: Wytyczne w sprawie ramowych wymagań funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej
Legionowo wizualizacja 1.pdf Legionowo wizualizacja 1.pdf 18-06-27 12:23 3.71MB pobierz plik: Legionowo wizualizacja 1.pdf
Legionowo wizualizacja 2.pdf Legionowo wizualizacja 2.pdf 18-06-27 12:25 3.8MB pobierz plik: Legionowo wizualizacja 2.pdf
Legionowo wizualizacja 3.pdf Legionowo wizualizacja 3.pdf 18-06-27 12:27 3.29MB pobierz plik: Legionowo wizualizacja 3.pdf
Legionowo wizualizacja 4.jpg Legionowo wizualizacja 4.jpg 18-07-04 13:37 2.04MB pobierz plik: Legionowo wizualizacja 4.jpg

wszystkie aktualności