do góry

Lista aktualności

02 GRU 2019

Komunikat kadrowy

Spotkanie z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP
Spotkanie z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP

29 listopada 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski spotkał się z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP. Spotkanie było okazją do podziękowania za trud codziennej służby, a także wręczenia aktów mianowania. Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski mianował z dniem  1 grudnia 2019 r.:

  • bryg. mgr Małgorzatę OCHMAN na stanowisko dyrektora Biura Finansów KG PSP;
  • mł. bryg. mgr inż. Radosława MORACZEWSKIEGO na stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego KG PSP.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego

02 GRU 2019

Spotkanie z kadrą kierowniczą Komendy Głównej PSP

wszystkie aktualności