do góry

Lista aktualności

13 KWI 2020

Komunikat w sprawie SGSP

W dniach 9-12 kwietnia wykonano 402 testy na obecność koronawirusa. Badaniami objęto wszystkie osoby przebywające w tym czasie w SGSP.

Z otrzymanych z laboratoriów 341 wyników badań - dodatni wynik potwierdzono u 44 osób, a 6 badań wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zgodnie z decyzją PIS MSWiA wszystkie osoby posiadające wynik dodatni zostały przewiezione do izolatorium zewnętrznego, natomiast z wynikiem ujemnym podlegają kwarantannie i pozostają w SGSP do 26 kwietnia br.
Dodatkowo na terenie SGSP, z grupy osób z wynikiem ujemnym, odseparowano osoby, które miały kontakt z osobami z potwierdzonym wynikiem dodatnim oraz osoby z wynikiem niejednoznacznym (wymagającym weryfikacji).
Decyzje dotyczące kolejnych działań podejmowane będą na bieżąco w uzgodnieniu z PIS MSWiA.
W ramach ograniczenia zagrożenia koronawirusem, na teranie SGSP prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”.

Opracowanie: KG PSP

wszystkie aktualności