do góry

Lista aktualności

20 WRZ 2018

Komunikat

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Leszek Suski, wyróżnił nagrodami pieniężnymi, ze środków Komendy Głównej PSP, 131 funkcjonariuszy PSP. Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodzeni zostali strażacy z ośrodków szkolenia komend wojewódzkich PSP oraz strażacy ze szkolnych jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: KG PSP

wszystkie aktualności