do góry

Lista aktualności

16 KWI 2008

Konferencja "Bezpieczna droga - modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa techniczno-komunikacyjnego"

14 kwietnia br. w Domu Pracy Twórczej REYMONTÓWKA w Chlewiskach koło Siedlec, odbyła się Międzynarodowa Konferencja, będąca podsumowaniem projektu „Bezpieczna droga - modernizacja transgranicznego systemu ratownictwa techniczno - komunikacyjnego". Projekt realizowany był w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Honorowy Patronat nad Konferencją objął Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Przybyłych gości powitał gospodarz Konferencji Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Ryszard Psujek. Komendant przypomniał najistotniejsze cele programu INTERREG i korzyści, jakie płyną dla uczestniczących w nim stron.
Podstawowym celem programu jest zacieśnianie współpracy sąsiedzkiej w dążeniu do szybkiej likwidacji występujących zagrożeń i skutków wypadków oraz katastrof na obszarze transgranicznym przy wschodniej granicy Polski, stanowiącej jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Efektem finalizowanego projektu był zakup 7 specjalistycznych samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ratownictwa technicznego (drogowego), dla 5 komend powiatowych i 2 komend miejskich PSP w woj. mazowieckim.

Stronę ukraińską reprezentowały:
Delegacja Lwowa i województwa lwowskiego w składzie:
- Pułkownik Oleg Sztangret - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Prezes OSP Województwa Lwowskiego,
- Podpułkownik Gennadij Zagalskij - Komendant Galitskiego Powiatu i miasta Lwowa,
- Aleksandr Szpitalenko - Przedstawiciel Galitskiej Administracji,
Delegacja Ochotniczego Pożarnictwa z Kijowa i Pożarników z Wołynia w składzie:
- Pułkownik Obrony Cywilnej Krewskiej Nikołaj Aleksandrowicz - Zastępca Naczelnika Zarządu Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Ukrainy Województwa Wołyńskiego,
- Stojeckij Walentyn Fiedorowicz - Zastępca Szefa Ochotniczego Pożarnictwa w Kijowie,
- Zagorodnyj Grigorij Iwanowicz - Szef Wołyńskiego Ochotniczego Pożarnictwa.

Na Konferencję przybyli m.in.:
- nadbryg. Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego PSP,
- Zenon Sobejko - Dyrektor Departamentu w MSWiA,
- bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP,
- ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski - Krajowy Kapelan Strażaków,
- dh. Antoni Tarczyński Prezez Woj. Oddziału ZOSP RP woj. mazowieckiego,
- Leszk Król - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Marszałkowskiego,
- Jacek Kobyliński - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
- st. bryg. Andrzej Gregorek - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
- starostowie i prezydenci miast uczestniczący w programie INTERREG.

W bogatym programie Konferencji głos zabierało 9 prelegentów oraz przedstawiciele delegacji ukraińskiej.
W uznaniu za podjęte działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej pułkownik Oleg Sztangred wręczył Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Ryszardowi Psujkowi „Odznakę za Zasługi" przyznawaną przez Komendanta Głównego Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Ukrainy.

Po zakończeniu części teoretycznej, uczestnicy Konferencji mieli okazję zapoznać się z parametrami i wyposażeniem zakupionych samochodów.
Konferencję zakończyły ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa drogowego z elementami ratownictwa chemicznego. W ćwiczeniach wzięły udział 3 zastępy PSP z Siedlec i jeden zastęp OSP z powiatu siedleckiego oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja z Siedlec.
Uczestnicy Konferencji wyjeżdżali w dobrych nastrojach, w przeświadczeniu, że był to duży krok w kierunku zacieśnienia polsko- ukraińskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego na terenach przygranicznych.

wszystkie aktualności