do góry

Lista aktualności

01 GRU 2018

Konferencja „Nauka Innowacje Biznes”

Konferencja „Nauka Innowacje Biznes”
Konferencja „Nauka Innowacje Biznes”

30 listopada 2018 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej odbyła się konferencja „Nauka Innowacje Biznes” którą otworzył, powitał gości i wprowadził w tematykę JM Rektor prof. dr hab. Jarosław Janicki.

Następnie głos zabrał dr Jarosław Gowin wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił założenia wspierania działań innowacyjnych oraz reformy szkolnictwa wyższego. Kolejne referaty dotyczące innowacyjności przedstawili dr inż. arch. Jerzy Łątka z Politechniki Wrocławskiej, Michał Marcinkowski oraz Piotr Szczepaniak.

W części warsztatowej, uczestnicy mieli okazję wykonania prostych form z tektury falistej służących wypoczynkowi. Celem konferencji była aktywizacja wzajemnej współpracy nauki, biznesu i samorządu na rzecz innowacyjnych rozwiązań, a także upowszechnianie badań naukowych prowadzonych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

W konferencji brali również udział: Jan Chrząszcz wicewojewoda śląski, st. bryg. Adam Wilk zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Zbigniew Mizera komendant miejski PSP w Bielsku-Białej oraz przedstawiciele samorządu, instytucji, uczelni i zakładów pracy.

Opracowanie: KW PSP w Katowicach

04 GRU 2018

Konferencja „Nauka Innowacje Biznes”

wszystkie aktualności