do góry

Lista aktualności

12 MAR 2008

Konferencja - Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku

W dniu 5 marcu br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie pod honorowym patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbyła się ogólnopolska konferencja „Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wieku".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organizacji pozarządowych. Służbę kobiet w formacjach mundurowych licznie reprezentowały przedstawicielki: Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

Podczas pierwszej części konferencji omówiono m.in. doświadczenia historyczne służby kobiet w formacjach mundurowych, służbę kobiet jako liderek, jak również osiągnięcia oraz problemy, z którymi stykają się na co dzień kobiety w mundurach. Druga część spotkania przybliżyła specyfikę służby kobiet w poszczególnych formacjach. Moderatorem tej części była przedstawicielka Biura Kadr i Szkolenia KG PSP - kpt. Małgorzata Kencka. Referat w imieniu Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wygłosiła sekc. Teresa Tiszbierek - przedstawicielka Opolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP. Wszystkie referaty zostaną zamieszczone w pokonferencyjnej publikacji.

 

 

 

Każda ze służb zaprezentowała swoją specyfikę na okolicznościowych stoiskach wystawowych. Największym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja straży pożarnych.

Na konferencji obecny był zastępca komendanta głównego PSP - nadbryg. Janusz Skulich, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego - st. bryg. Dariusz Malinowski, zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KG PSP - bryg. Tomasz Naczas, redaktor naczelny „Przeglądu Pożarniczego" - mł. bryg. Bogdan Romanowski.

Konferencję zakończono „mundurowym" poczęstunkiem w postaci wojskowej grochówki.

kpt. Małgorzata Kencka

Foto: Wiesław Sumiński

 

 

wszystkie aktualności