do góry

Lista aktualności

18 MAR 2015

Konferencja naukowa pod hasłem „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody”

Konferencja naukowa pod hasłem „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody”17 marca 2015 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Łagowie, w Nadleśnictwie Świebodzin (woj. lubuskie) odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody”.

W konferencji uczestniczyli leśnicy, strażacy i naukowcy – czołowi specjaliści krajowi i zagraniczni w zakresie ochrony lasów i wykorzystania ognia w leśnictwie.

Państwową Straż Pożarną reprezentował gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP wraz z zastępcami - nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem i nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim.

Czy pożar może mieć pozytywny wpływ na ekosystem? Jak okiełznać i wykorzystać ten żywioł w zarządzaniu lasami? Czy da się zwalczać ogień ogniem? Na te i inne pytania odpowie doświadczenie, jakie w kolejnym dniu konferencji, tj. 18 marca br. zorganizowały Lasy Państwowe we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

W Nadleśnictwie Przemków (Regionalna Dyrekcja LP we Wrocławiu), w kontrolowany sposób leśnicy i naukowcy podpalili ok. 5,5 ha wrzosowisk na terenie dawnego poligonu wojskowego. Ten sposób odnowy wrzosowisk stosowany jest w wielu krajach, lecz w Polsce jest to pionierskie przedsięwzięcie. Operację zabezpieczają strażacy, a samo wypalenie odbywa się według wskazówek ekspertów z Niemiec, Szwecji i Hiszpanii, posiadających ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Na miejscu obecny jest również dyrektor generalny LP Adam Wasiak i komendant główny PSP wraz z zastępcami.

Celowe wypalanie wykorzystywane jest nie tylko jako sposób zarządzania ryzykiem pożarowym w lasach, ale też jako metoda zwiększania bioróżnorodności leśnych ekosystemów czy ochrony szczególnych siedlisk.

Zorganizowane przez Lasy Państwowe doświadczalne wypalanie wrzosowiska spełnia wszystkie warunki legalności (czy to w świetle ustawy o lasach, czy ustawy o ochronie przyrody) - jest związane z wypełnianiem zadań gospodarki leśnej, celowe i uzasadnione ważną potrzebą przyrodniczą, a przeprowadzone zostanie w sposób wyłączający powstanie zagrożenie pożarowego.
Na przeprowadzenie tego eksperymentu Nadleśnictwo Przemków otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zgodę rady gminy Gromadka, która jest organem odpowiedzialnym za ochronę użytku ekologicznego „Wrzosowisko Przemkowskie”.
Jest to oczywiście sytuacja całkowicie odmienna od nielegalnego wypalania traw, z jakim często mamy do czynienia wiosną, prowadzonego na łąkach, pastwiskach czy nieużytkach przez osoby prywatne, stwarzający realne zagrożenie dla przyrody, ludzi i ich dobytku.

W konferencji udział wzięli również m.in. Stanisław Rakoczy - podsekretarz stanu w MSW, Ewa Mańkowska – wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Janusz Zaleski – zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej, Wiesław Krzewina – zastępca dyrektora generalnego LP ds. strategii, organizacji i rozwoju, prof. dr hab. Jacek Hilszczański – zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, Janusz Dawidziuk – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – kierownik Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, dyrektorzy RDLP z poszczególnych obszarów, Halina Liberacka – zastępca regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Paweł Pawłowski – inspektor ochrony przeciwpożarowej CSWL Drawsko, ppłk Wiesław Cieśla – szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, eksperci zagraniczni (z Niemiec, Polski i Hiszpanii) oraz przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Opracowano na podst. informacji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 
Zdjęcia: mł. kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp. i Lech Lewandowski, KW PSP Wrocław

 

 

 

 

Powiązana galeria zdjęć:

18 MAR 2015

Konferencja naukowa pod hasłem „Ogień a gospodarka leśna i ochrona przyrody”

wszystkie aktualności