do góry

Lista aktualności

01 LUT 2008

Konferencja poświęcona podsumowaniu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2007 roku

1 lutego br. odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2007 roku. W konferencji udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Marek Kowalski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, przedstawiciele administracji rządowej w województwie, kadra kierownicza Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 

   

 

W konferencji udział wzięli także strażacy z Republiki Litwy: pułkownik Vidas BARAUSKAS - Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Mariampola i pułkownik Kestutis NALIVAIKO - Zastępca Komendanta Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Alytusa W trakcie narady Podlaski Komendant Wojewódzki PSP - mł. bryg Jan Gradkowski podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa podlaskiego w 2007 roku oraz przedstawił zagadnienia związane z funkcjonowaniem pinów operacyjnego, kontrolno-rozpoznawczego i szkoleniowego.
Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Andrzej Uścinowicz zaprezentował zagadnienia związane z funkcjonowaniem pionów kwatermistrzowskiego i technicznego. Druhna Lucyna Golonko Dyrektora Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku podsumowała osiągnięcia Związku oraz jednostek OSP z terenu województwa.
W trakcie uroczystości wręczone zostały także odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków oraz osób wspierających aktywnie rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie Podlasia. W drugiej części narady zostały przekazane nowo zakupione i zabudowane w 2007 roku pojazdy gaśnicze i ratownicze dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa.
W sumie przekazano 12 pojazdów dla jednostek PSP i 10 samochodów dla OSP.

Opracowanie: KW PSP Białystok

wszystkie aktualności