do góry

Lista aktualności

03 GRU 2018

Konferencja.: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”

Konferencja.: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”
Konferencja.: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”

28 listopada 2018 r. odbyła się konferencja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”, której celem było zaprezentowanie kierunków zmian zachodzących w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych oraz popularyzacja i ugruntowanie wiedzy i właściwej praktyki postępowania w tym obszarze. Przedsięwzięcie to kierowane było zarówno do funkcjonariuszy i pracowników pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak i innych osób zajmujących się zawodowo sferą bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres tematyczny wydarzenia objął zagadnienia ochrony przeciwpożarowej związane z nowelizacją ustawy o odpadach oraz nowelizacją przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, omówiono również inne, normatywne i prawne, wymagania ochrony przeciwpożarowej w ujęciu formalnym i praktycznym, wytypowane z uwagi na ich znaczenie oraz zidentyfikowane trudności w interpretacji lub stosowaniu.

Konferencję otworzył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Arkadiusz Biskup, którego wystąpienie poprzedziło następujące wykłady:

  • Nowelizacja ustawy o odpadach – nowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące magazynowania, zbierania oraz przetwarzania odpadów, wygłoszony przez mł. bryg. mgr. inż. Ernesta Ziębaczewskiego – zastępcę dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP;
  • Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków – wybrane aspekty stosowania nowych wymagań, wygłoszony przez mł. bryg. mgr. inż. Rafała Szczypta – naczelnika Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP;
  • Wymagania, jakim powinny odpowiadać przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Nowa Polska Norma PN-B-02857:2017-04 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne”, wygłoszony przez mł. bryg. mgr. inż. Konrada Leszczuka – zastępcę naczelnika w Wydziale Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP;
  • Projektowanie budynków produkcyjno-magazynowych w kontekście wymagań ochrony przeciwpożarowej – wybrane problemy krajowe oraz wymagania stosowane w krajach wysokorozwiniętych, wygłoszony przez st. kpt. mgr. inż. Karola Mojski – starszego specjalistę w Wydziale Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP;
  • Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru w kontekście scenariusza pożarowego. Dźwigi użytkowe i dźwigi dla straży pożarnej, wygłoszony przez mł. bryg. mgr. inż. Mikołaja Pawełczyka – starszego specjalistę w Wydziale Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP;
  • Nowe wymagania w zakresie projektowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych, wygłoszony przez dr. inż. Tomasza Popielarczyka z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego;
  • Charakterystyka nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, najczęściej stwierdzanych przez PSP przy przekazywaniu do użytkowania budynków ZL i garaży, wygłoszony przez mł. bryg. mgr. inż. Waldemara Wysowskiego – zastępcę naczelnika w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Opracowanie: mł. bryg. Ariadna Koniuch
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski, „Przegląd Pożarniczy”
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

03 GRU 2018

Konferencja.: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty inżynierskie i formalne”

wszystkie aktualności