do góry

Lista aktualności

04 KWI 2008

Kurs dla pracowników zajmujących się problematyką obronną w jednostkach organizacyjnych PSP

W dniach 1-3 kwietnia br. Komenda Główna PSP wspólnie z Departamentem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA zorganizowała w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie „Kurs Obronny" dla pracowników zajmujących się problematyką obronną w komendach wojewódzkich PSP, szkołach PSP, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centralnym Muzeum Pożarnictwa oraz w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej PSP.
Inauguracji dokonali Komendant - Rektor AON gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Edyta Muszyńska oraz Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski.


Kurs obejmował następującą tematykę: założenia polityki obronnej RP, kierowanie obroną państwa, stany gotowości obronnej państwa, system reagowania kryzysowego, planowanie i programowanie obronne, mobilizacja i militaryzacja, logistyka, realizacja zadań państwa-gospodarza (HNS) oraz metodyka szkolenia obronnego.

wszystkie aktualności