do góry

Lista aktualności

19 CZE 2020

Łódzkie – promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych

Łódzkie – promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych
Łódzkie – promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych

19 czerwca 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi wręczono przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wręczenia promes dokonali: Waldemar Buda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki, st. bryg. Krzysztof Hejduk zastępca komendanta głównego PSP oraz Wojciech Miedzianowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi. Gośćmi uroczystości byli również Marek Matuszewski Poseł na Sejm RP, Przemysław Błaszczyk Senator RP, Maciej Łuczak Senator RP, dh Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W swoim wystąpieniu, gospodarz uroczystości, st. bryg. Grzegorz Janowski łódzki komendant wojewódzki PSP podziękował wszystkim, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie zakup pojazdów dla OSP. Stronie rządowej reprezentowanej przez Wojewodę Łódzkiego, parlamentarzystom ziemi łódzkiej, przedstawicielom gmin i samym Ochotnikom za działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie.

Przewidywana wartość pojazdów to 32,7 mln zł. Całkowita suma dotacji to 25,7 mln zł, środki te pochodzą z NFOŚiGW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jędrzej Pawlak oficer prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego

19 CZE 2020

Łódzkie – promesy na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych

wszystkie aktualności