do góry

Lista aktualności

08 LUT 2008

Lubelszczyzna - podsumowanie roku

W Państwowej Straży Pożarnej wszyscy są ważni. Nie ma mniej lub bardziej ważnych. Każdy jest potrzebny. Jeżeli tak będziemy się traktować to osiągniemy jeszcze więcej, niż do tej pory powiedział st. bryg. Piotr Kwiatkowski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do zgromadzonych w Lublinie strażaków.
 
Okazją do tej wypowiedzi było podsumowanie działalności Państwowej Straży  Pożarnej w 2007 roku i wyznaczenie zadań na rok 2008 w czasie narady,  która odbyła się dnia 7 lutego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej w  Lublinie.

 

     


 
W spotkaniu oprócz kadry kierowniczej PSP województwa lubelskiego udział  wzięli: st. bryg. Piotr Kwiatkowski  Zastępca Komendanta Głównego  PSP, Pani Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski, Pan Krzysztof  Grabczuk  Marszałek Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele  Zarządu Wojewódzkiego Związku OSR RP, emerytów i rencistów pożarnictwa  oraz związków zawodowych.
 
Podczas spotkania Pani Wicewojewoda wręczyła Srebrne Medale Opiekuna  Miejsc Pamięci Narodowej 7 zasłużonym na tym polu komendantom z Biłgoraja,  Łęcznej, Opola  Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Ryk, Włodawy i Zamościa.
 

 

W 2007 roku strażacy w województwie lubelskim odnotowali 19743 zdarzeń, to  oznacza spadek o 6,2 % w stosunku do roku 2006.  Średnio jednostki wyjeżdżały co 27 minut. Pożary, których było 7425 wybuchały co 71 minut, miejscowe zagrożenia w  ilości 11965 co 44 minuty. Do fałszywych wezwań wyjeżdżano 353 razy w  roku.
 
Strażacy uratowali mienie na kwotę ponad 450 mln zł
 
W pożarach zginęło 48 osób, a 139 odniosło obrażenia. W wyniku miejscowych  zagrożeń śmierć poniosło 231 osób, a 2079 zostało rannych.  Ze strażackich statystyk wynika, że najwięcej osób zginęło w soboty (49), kolejnym niebezpiecznym dniem były poniedziałki (43) oraz niedziele (42).  Najbezpieczniejsze okazały się czwartki (31 ofiar w całym roku).

Najczarniejszym miesiącem okazał się listopad, pochłonął aż 34 ofiary.  Zaraz za nim był grudzień z 32 ofiarami, a potem trzy letnie miesiące  (czerwiec, lipiec i sierpień), z których każdy kosztował życie 30 osób.
 
Ubiegły rok zaznaczył się wyjazdami do usuwania skutków przechodzących nad  naszym województwem wichur. Liczba interwencji tego typu była ponad  dwukrotnie wyższa niż w poprzednich latach.

W celu podniesienia poziomu zabezpieczenia operacyjnego województwa w 2007  roku utworzono 3 posterunki: 2 stałe w Poniatowej (pow. opolski) i  Dęblinie (pow. rycki) oraz 1 czasowy w Krasnobrodzie (pow. zamojski).  
Państwowa Straż Pożarna województwa lubelskiego planuje dalszą  modernizacje i budowę nowych obiektów z wykorzystaniem unijnych środków  oraz zakupy specjalistycznego sprzętu w ramach programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009, w tym m.in. 2  samochodów ratownictwa wysokościowego oraz 1 samochodu  ratowniczo-gaśniczego, a także sprzętu łączności.
 
 
Opracowanie:  Aneta Wożakowska-Kawska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

wszystkie aktualności