do góry

Lista aktualności

05 WRZ 2008

Manewry pożarnicze na Mazowszu

W dniu 4 września 2008 r. odbyły się ćwiczenia pożarnicze na terenie Zakładu BASELL ORLEN POLYOLEFINS Spółka z o.o. w Płocku. Zakład jest zakwalifikowany do grupy obiektów stwarzających duże ryzyko powstania awarii przemysłowej.

W manewrach wzięły udział siły i środki: ZSP PKN ORLEN S.A., KM PSP w Płocku, I i II rzut wg procedur przyjętych w Wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym Zakładu i wyznaczone do działań ze składu Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

W scenariuszu ćwiczeń założono awarię instalacji technologicznej do produkcji polietylenu - rozszczelnienie połączenia kołnierzowego na rurociągu dosyłowym heksanu, który po wypłynięciu uległ zapaleniu. Pożar zagrażał dwóm zbiornikom magazynowym heksanu o pojemności 1300 m3 każdy.

Po zakończeniu ćwiczeń i ich podsumowaniu przez mł. bryg. Jana Osieja - Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant ZSP PKN ORLEN S.A. Pan Jan Szrajber zaprosił obserwatorów ćwiczeń na pokazy gaszenia pożarów mieszanin substancji ropopochodnych przy wykorzystaniu różnych, nowoczesnych środków pianotwórczych.

 

   

 

     

 

   

 

Ćwiczenia stanowiły część programu konferencji pt. „Systemy alarmu pożaru, monitoringu gazowego i zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym", odbywającej się w Centrum Konferencyjnym - Hotel Dębowa Góra k/Płocka.

Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Zarządu BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. oraz uczestnicy konferencji. W wystąpieniu skierowanym do obserwatorów i uczestników ćwiczeń, Pan Paul Augustowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki podkreślił wysoki profesjonalizm służb ratowniczych oraz doskonałe przygotowanie manewrów.

 

Opracowanie: KW PSP Warszawa

wszystkie aktualności