przesuń do początku strony

Lista aktualności

07 GRU 2017

Mikołajkowe, bezpieczne prezenty dla dzieci z rodzinnego domu dziecka

Mikołajkowe, bezpieczne prezenty dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka
Mikołajkowe, bezpieczne prezenty dla dzieci z rodzinnego domu dziecka
Mikołajkowe, bezpieczne prezenty dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka
Mikołajkowe, bezpieczne prezenty dla dzieci z rodzinnego domu dziecka

Na zaproszenie Iwony Tandeckiej – prezes Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”, 6 grudnia 2017 roku gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP oraz Maria Sosnowska – członek zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN odwiedzili rodzinny dom dziecka w Warszawie. Państwo Irena i Longin Wojda opiekują się siedmiorgiem dzieci, z których najmłodsze ma 6 tygodni, a najstarsze 7 lat.

Spotkanie odbyło się w ramach akcji, prowadzonej przez Fundację, która od kilkunastu lat prowadzi działalność charytatywną, otaczając szczególną troską rodzinne domy dziecka. Państwowa Straż Pożarna aktywnie wspiera te działania, a komendant główny PSP był zaszczycony, że może w ten symboliczny sposób zaznaczyć swoją akceptację dla działań Fundacji i osobiście przekonać się o istotności tychże działań.

W tym roku Fundacja w konsultacji ze strażakami z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zdecydowała, że wszystkie rodzinne domy dziecka, nad którymi sprawuje pieczę Fundacja, otrzymają czujki dymu i tlenku węgla. To kolejny element trwałego wyposażenia tych domów w celu poprawy bezpieczeństwa ich mieszkańców oraz budowania świadomości na temat bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

Komendant główny PSP, gen. brygadier Leszek Suski, wręczył każdemu z siedmiorga dzieci mikołajkowe prezenty oraz kalendarze PSP z konkursami, a gospodarzom gaśnicę i domową czujkę dymu. Omówił także przydatność tych urządzeń w domach oraz znaczenie takich akcji dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Opracowanie: Marta Wawiórko, Wydział Prewencji Społecznej, bryg. Marceli Sobol
Zdjęcia: Grzegorz Rogiński
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

wszystkie aktualności