do góry

Lista aktualności

05 LIP 2019

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych
Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych

W dniach 24-27 czerwca 2019 roku polska delegacja pod przewodnictwem nadbryg. Tadeusza Jopka zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, wzięła udział w Misji ONZ oceniającej stopień przygotowania gruzińskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej do przystąpienia do procesu certyfikacji w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG). Wizyta odbyła się w stolicy Gruzji - Tbilisi. Przedstawiciele Polski, gospodarza Globalnego Spotkania INSARAG, zostali poproszeni przez Sekretariat tej organizacji do aktywnego uczestnictwa w misji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W delegacji międzynarodowej, oprócz przedstawicieli PSP, udział wzięli również Roberto Colangelo, pełniący funkcję punktu kontaktowego w Sekretariacie INSARAG, Peter Goxharaj z Federalnej Agencji Pomocy Technicznej w Niemczech (THW) oraz na miejscu Nino Lotkipanidze, pełniąca funkcję krajowego koordynatora ds. reagowania w przypadku katastrof w rejonie Kaukazu.

Do głównych zadań misji należały:
– ocena stopnia przygotowania gruzińskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej,
– ocena możliwości uzyskania przez nią certyfikatu potwierdzającego spełnienie standardów INSARAG w roku 2021,
– przygotowanie specjalnej „mapy drogowej”, wskazującej konkretne działania wraz z przyporządkowaniem im realnych terminów, służących właściwemu przygotowaniu do certyfikacji lekkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Tbilisi.

Uczestnicy wydarzenia mieli ponadto okazję spotkać się i wymienić doświadczenia z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, bazy ratowniczej i centrum szkoleniowego Tibilisi, Centrum Pomocy Medycznej, Centrum Ratowniczego 112 oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Opracowanie i zdjęcia: Biuro współpracy Międzynarodowej KG PSP

05 LIP 2019

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych

wszystkie aktualności