do góry

Lista aktualności

15 MAJ 2016

Mistrzostwa Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP w Kobyłce

Mistrzostwa Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP w Kobyłce
Mistrzostwa Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP w Kobyłce

W dniach 14-15 maja 2016 r. w Kobyłce (woj. mazowieckie) odbyły się Zlot i Mistrzostwa Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP. Wzięło w nich udział 168 harcerek i harcerzy, którzy reprezentowali środowiska z Turośli Kościelnej, Rzeplina, Kielnarowej, Libiąża, Chrzanowa, Szaflar oraz Kobyłki. Druhny i druhowie rywalizowali w dwóch kategoriach – według Regulaminu CTIF – dzieci poniżej 16. roku życia oraz według Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP – młodzież powyżej 16. roku życia.
W młodszej kategorii wiekowej zwyciężyła VIII Harcerska Drużyna Pożarnicza im. A. Suskiego z Szaflar. Nagrodę główną – Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – wręczył zwycięskiej drużynie przedstawiciel komendanta mł. bryg. Szymon Ławecki.
W zawodach grupy starszej – żeńskiej i męskiej – zwyciężyli przedstawiciele 4. Harcerskiej Drużyny Pożarniczej „Wędrowcy” z Kobyłki.

Po zawodach harcerze wzięli udział w koncercie Romana Roczenia oraz w „Niebieskiej Nocy dla Eryka” – zlocie i świetlnym przejeździe ulicami Kobyłki pojazdów pożarniczych i innych służb ratowniczych organizowanym przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobyłki.
Zlot i Mistrzostwa swoimi patronatami objęli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak oraz Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski. 
W organizacji Mistrzostw aktywnie pomogli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Różanie, Łochowie, Markach, Radzyminie, Zagościńcu i Kobyłce oraz komendant powiatowy PSP w Wołominie i jego zastępca, a także strażacy z JRG w Wołominie.

Opracowanie: phm. Sebastian Żurawski, Główna Kwatera ZHP;
Zdjęcia: Edyta Wojdyna, Antoni Rutkowski, Tomasz Śledziewski

17 MAJ 2016

Mistrzostwa Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP


 

wszystkie aktualności