do góry

Lista aktualności

08 LIP 2015

Narada kadry kierowniczej PSP

narada kadry kierowniczej
narada kadry kierowniczej

8 lipca 2015 r. odbyła się  narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Uczestników przywitał i rozpoczął naradę komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W naradzie uczestniczyli zastępcy komendanta głównego PSP - nadbryg. Marek Kowalski, nadbryg. Piotr Kwiatkowski i nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, komendanci wojewódzcy PSP i szkół pożarniczych, dyrektor CNBOP-PIB, prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektorzy biur KG PSP.
Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. założenia do zmiany przepisu kwalifikacyjnego, a także omówiono następujące tematy: wzrost uposażeń z tytułu wysługi lat, przetargi na dostawy sprzętu, realizacja tematów badawczych, prace nad deregulacją zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, prace dotyczące budowy systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego (SI PR), integracja SWD PSP z SI PR – pilotaż - aktualne działania, plany.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Informacji i Promocji KG PSP

06 LIP 2015

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej - 8.07.2015 r.

wszystkie aktualności