do góry

Lista aktualności

07 LUT 2020

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej  w województwie śląskim
Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

6 lutego 2020 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się coroczna narada, podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego.

Swoją obecnością naradę uświetnili Posłowie na Sejm RP: Pani Barbara Dziuk, Pani Ewa Malik, Pan Waldemar Andzel, Pan Przemysław Drabek, Pan Robert Warwas oraz zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek, prezydent Miasta Mysłowice Pan Dariusz Wójtowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek, szefowie wojewódzkich służb, inspekcji i straży oraz wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP – gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, który pełni również funkcję prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach.

Jako pierwszy głos zabrał śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który po krótkim wstępie i przywitaniu gości, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa, podsumował działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2020 rok. W swoim wystąpieniu po krótce omówił problematykę pożarów wysypisk odpadów, interwencje związane z wybuchami gazu w Bytomiu, Szczyrku, Bełku, Szczerbicach i Rudzie Śląskiej, zabezpieczenia operacyjne dużych wydarzeń mających miejsce w roku 2019, tj. Centralne Obchody Dnia Wojska Polskiego oraz zabezpieczenie imprezy masowej „Eurowizja Junior 2019”. Omówił również najważniejsze ćwiczenia które odbyły się na terenie województwa, tj. WASAR, USAR i „PRZEJAZD 2019” oraz działania podejmowane w ramach prewencji społecznej w szczególności Kampanii Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz Kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Zaprezentował również realizację zakupów i inwestycji poczynionych przez jednostki organizacyjne PSP woj. śląskiego.

Kolejno głos w naradzie zabierali komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek oraz dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa st. bryg. Janusz Gancarczyk, którzy omówili przedsięwzięcia realizowane w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych w 2019 roku i przedstawili ich plany na 2020 rok.

W imieniu zaproszonych parlamentarzystów głos zabrał poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel, który złożył na ręce śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP podziękowania za dotychczasowe wsparcie i życzliwość okazywaną jednostkom OSP województwa śląskiego.

Następnie głos zabrał zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, który w swoim wystąpieniu podkreślił specyfikę województwa śląskiego, gęsto zamieszkaną, uprzemysłowioną konurbację śląską, generującą wyjątkowe w skali kraju zagrożenia i drugi pod względem liczby strażaków, doskonale wyszkolony garnizon w kraju. Zaznaczył jak ważna jest w takich okolicznościach współpraca między PSP i OSP, która w województwie śląskim jest wzorowa. Na zakończenie podziękował komendantom powiatowym i miejskim za codzienną służbę, a zaproszonym gościom za wsparcie okazywane zarówno strażakom Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości i zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się część robocza, na której omówiono aktualne zagadnienia i problemy związane z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, między innymi została omówiona akcja ratownicza, po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczyrku.

W trakcie narady odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych, zakupionych w 2019 roku dla jednostek PSP województwa śląskiego. Uczestnicy i zaproszeni goście mogli zobaczyć sześć, spośród osiemnastu samochodów zakupionych w ubiegłym roku. Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 19.000.000 zł.

Opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: KW PSP w Katowicach
Informację wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

07 LUT 2020

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

wszystkie aktualności