do góry

Lista aktualności

25 CZE 2008

Narada kierownictwa PSP w Częstochowie

W dniu 25 czerwca br. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej PSP. Uczestniczyli w niej komendant główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, zastępcy komendanta nadbryg. Janusz Skulich i nadbryg. Marek Kowalski, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, a także przedstawiciele pożarniczych central związkowych, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz kapelani wojewódzcy PSP wraz z kapelanem krajowym strażaków mł. bryg. ks. Krzysztofem Jackowskim.

 

 

Podczas narady omówiono m.in. problematykę ucywilniania naszej służby, ustawy modernizacyjnej, systemu powiadamiania ratunkowego opartego na CPR-ach, informatyzacji PSP poprzez rozbudowę do końca 2009 r. sieci teleinformatycznej, aktualizacji procedur ra-townictwa medycznego, w tym zmiany procedury nr 2, organizacji i ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego (przynajmniej 4 razy w roku z uwzględnieniem współpracy z międzynarodowymi służbami ratowniczymi), a także rozwoju sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, inspekcji gotowości operacyjnej oraz przygotowań Państwowej Straży Pożarnej do EURO 2012.

 

Foto: Tomasz Karoń

wszystkie aktualności