do góry

Lista aktualności

07 KWI 2009

Narada kierownictwa PSP

7 kwietnia br. w KG PSP odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Uczestniczyli w niej komendant główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz wraz zastępcami, komendanci wojewódzcy i szkół PSP, dyrektorzy CMP i CNBOP oraz przedstawiciele central pożarniczych związków zawodowych. Tematami odprawy były m.in.: zmiany regulaminów organizacyjnych komend wojewódzkich i powiatowych/miejskich PSP, realizacja ustawy modernizacyjnej, stan realizacji prac dotyczących projektów i przedsięwzięć w obszarze teleinformatyki prowadzonych przez KG PSP oraz we współpracy z MSWiA, realizacja zadań w zakresie dyrektywy SEVESO II, realizacja budżetu przez jednostki organizacyjne PSP, projekty edukacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także obchody „Dnia Strażaka” w 2009 r. Równolegle z naradą służbową kierownictwa PSP odbyła się narada księży kapelanów pod przewodnictwem kapelana krajowego strażaków mł. bryg. ks. prałata Krzysztofa Jackowskiego, podczas której omówione zostały tematy dotyczące majowych uroczystości z okazji św. Floriana oraz opieki duszpasterskiej sprawowanej przez księży kapelanów w jednostkach PSP i OSP. Narady w KG PSP zakończyło uroczyste spotkanie z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których obecni byli Grzegorz Schetyna wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, podsekretarze stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski i Antoni Podolski oraz szefowie służb resortu MSWiA. fot. Bogdan Romanowski „Przegląd Pożarniczy”

Powiązana galeria zdjęć:

07 KWI 2009

Narada kierownictwa PSP

wszystkie aktualności