do góry

Lista aktualności

01 KWI 2008

Narada komendantów wojewódzkich PSP

1 kwietnia br. w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyła się narada służbowa w trakcie której omawiano sprawy z zakresu organizacji zintegrowanych stanowisk kierowania oraz współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z Państwowym Ratownictwem Medycznym jako elementów Systemu Powiadamiania Ratunkowego na obszarze województwa.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Antoni Podolski - Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan Przemysław Guła - doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP wraz z zastępcami: nadbryg. Januszem Skulichem i Markiem Kowalskim, komendanci wojewódzcy PSP, naczelnicy wydziałów operacyjnych KW PSP a także koordynatorzy ratownictwa medycznego KW PSP.

W trakcie narady szczególną uwagę poświęcono genezie budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego, aktualnemu stanowi systemu 112, głównym celom budowy oraz założeniom do proponowanego projektu  Systemu Powiadamiania Ratunkowego. 

 

 

wszystkie aktualności