do góry

Lista aktualności

27 MAR 2008

Narada naczelników wydziałów operacyjnych w KG PSP

27 marca br. w Komendzie Głównej PSP odbyła się narada robocza naczelników wydziałów operacyjnych Komend Wojewódzkich PSP zorganizowana przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Naradzie przewodniczył st. bryg. Tomasz Gartowski - Dyrektor KCKR i OL. Narada dotyczyła rozpoczęcia prac nad stworzeniem zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego do roku 2012. Na naradzie omówiono założenia do opracowania przedmiotowego planu oraz ustalono sposób przekazywania informacji do KG PSP. Przedmiotem prac będzie wytypowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej, które na przestrzeni najbliższych 5 lat powinny zasilić szeregi ksrg, po spełnieniu warunków technicznych i kadrowych.
wszystkie aktualności