do góry

Lista aktualności

26 LUT 2020

Narada podsumowująca działalność wielkopolskich strażaków za 2019 rok

Narada podsumowująca działalność  wielkopolskich strażaków za 2019 rok
Narada podsumowująca działalność wielkopolskich strażaków za 2019 rok

Narada podsumowująca działalność  wielkopolskich strażaków za 2019 rok

25 lutego 2020 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. Podczas tej narady wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak oraz komendant szkoły aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Maciej Zdęga dokonali szczegółowego podsumowania zadań postawionych przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej w Wielkopolsce w 2019 roku.

W naradzie wzięli udział:

  • parlamentarzyści z Wielkopolski: Pani Marta Kubiak oraz Panowie: Ryszard Bartosik i Bartłomiej Wróblewski,
  • komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak,
  • wojewoda wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk wraz z wicewojewodą Panią Anetą Niestrawską,
  • zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Pani Aleksandra Durkowska,
  • przewodniczący ZR NSZZ Solidarność Pan Jarosław Lange wraz z zastępcą Panem Patrykiem Trząskalskim,
  • wszyscy komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa wielkopolskiego,
  • kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Poznaniu oraz SA PSP w Poznaniu,
  • przedstawiciele strażackich związków zawodowych: Tomasz Lewandowski – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pożarnictwa Wielkopolski wraz z byłym przewodniczącym Jerzym Rakiem, Dariusz Wojcieszak – wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz Józef Kuliński – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian.

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak w swoim podsumowaniu podziękował Parlamentarzystom, Wojewodzie oraz Pani Prezes za bieżące i codzienne wsparcie systemu ratowniczego. Komendant Matczak podkreślił również wzorcową współpracę z obecnym kierownictwem poznańskiej szkoły aspirantów PSP, czego dowodem jest m.in. wspólna narada roczna.

2019 rok był bardzo pracowity dla wielkopolskich strażaków. W sumie na terenie województwa odnotowano 41 596 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi spadek liczby zdarzeń o 1 620. Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 10 822 pożarów (spadek w stosunku do roku 2018 o 118  interwencji), 27 220 innych miejscowych zagrożeń (spadek o 2 020 interwencji) oraz 3 554 alarmów fałszywych (wzrost o 518).

W sumie w minionym roku Państwowa Straż Pożarna wzbogaciła się o łącznie 16 samochodów, 3 przyczepy za łączną kwotę 12,5 mln zł, a ochotnicze straże pożarne o 34 nowe samochody za łączną kwotę 26,5 mln zł.

Narada była również doskonałą okazją, aby w imieniu wszystkich wielkopolskich strażaków podziękować st. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi za minione cztery lata pod Jego dowództwem oraz życzyć Mu kolejnych sukcesów jako Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Główny PSP w swoim przemówieniu podziękował za dotychczasową współpracę, jednocześnie deklarując przeniesienie dobrych wielkopolskich praktyk na grunt krajowy, czego efektem są m.in. dwa nowe rozporządzenia, na które środowisko strażackie czekało długi czas. Komendant zasygnalizował również założenia kolejnych aktów legislacyjnych, które dzięki wsparciu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz wiceministra Macieja Wąsika będą skutkowały rekordowym wsparciem finansowym dla ochotniczych straży pożarnych. Komendant Bartkowiak  wspomniał również o przygotowanym projekcie ustawy rozwiązującej problem świadectw dopuszczenia dla używanych samochodów ratowniczo-gaśniczych wykorzystywanych przez ochotnicze straże pożarne.

Podsumowując działalność komend powiatowych i miejskich PSP woj. wielkopolskiego w 2019 roku, wyróżniono pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, która w rankingu wielkopolskich komend PSP woj. wielkopolskiego, zajęła pierwsze miejsce. W imieniu  wrzesińskich strażaków wyróżnienie odebrał komendant powiatowy PSP  mł. bryg. Piotr Trawiński.

Opracowanie  i zdjęcia: bryg. Sławomir Brandt, KW PSP Poznań

26 LUT 2020

Narada podsumowująca działalność wielkopolskich strażaków za 2019 rok

 

wszystkie aktualności