do góry

Lista aktualności

07 LUT 2008

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu

6 lutego br. odbyła się narada roczna kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, podczas której omówiono stan ochrony przeciwpożarowej na Mazowszu w 2007 r. Spotkanie zorganizowane zostało na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Warszawie.
Na odprawę przybyli zaproszeni goście:
nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki,
Pan Paweł Żurek - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim,
nadkom. Rafał Batkowski - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
nadkom. Zbigniew Truszczyński - przedstawiciel Komendanta Stołecznego Policji,
płk dr Roman Ćwikliński - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
Dh Antoni Tarczyński - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego,
Pan Adam Ludwikowski - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
Pan Janusz Jędrzejczyk - Prezes Zarządu Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa „EDURA".
W odprawie uczestniczyli także ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski - Kapelan Krajowy Strażaków oraz przedstawiciele związków zawodowych.
Odprawę poprzedziła uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i upominków strażakom, którzy zostali uhonorowani tytułem „Strażak Miesiąca" za okazaną szczególną odwagę i determinację, ratując ludzkie życie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
Wyróżnieni strażacy:
st. str. Norbert Wysocki - KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
st. asp. Krzysztof Skórzyński - KP PSP w Makowie Mazowieckim,
st. ogn. Janusz Wierzbicki - KP PSP w Makowie Mazowieckim,
asp. Adam Kunka - KP PSP w Mińsku Mazowieckim.
Nagrody wręczył nadbryg. Ryszard Psujek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP wraz z Komendantem Głównym PSP i Wojewodą Mazowieckim.
Po zakończeniu uroczystości głos zabrał nadbryg. Ryszard Psujek. Omówił najważniejsze wydarzenia związane bezpieczeństwem regionu oraz zadania zrealizowane przez Państwową Straż Pożarną na Mazowszu w 2007 roku.
Następnie Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Jan Osiej i st. bryg. Andrzej Ratyński przedstawili działalność poszczególnych pionów organizacyjnych.
 

    

 

 

W dalszej części narady głos zabrali zaproszeni goście. Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki wskazał znaczenie działań PSP dla bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Odniósł się tu do największej w kraju akcji zwalczania „ptasiej grypy", przeprowadzonej powiecie żuromińskim. Złożył podziękowania za sprawnie przeprowadzenie akcji, wysoko oceniając jej efekty. Nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP przedstawił problematykę związaną z wdrażaniem „ustawy modernizacyjnej", procedurami ratowniczymi, odwodami operacyjnymi PSP i wymiarem czasu służby. Kończąc wypowiedź złożył mazowieckim strażakom życzenia szczęśliwych powrotów z akcji do strażnic.
Pozostali mówcy podkreślali dobrą współpracę z mazowieckimi strażakami w minionym roku.

 

 

Opracowanie: KW PSP Warszawa

wszystkie aktualności