do góry

Lista aktualności

18 LUT 2008

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego

15 lutego br. w Sali Konferencyjnej Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się roczna narada, podsumowująca działalność Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej i Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Podczas narady najważniejsze kierunki działań na roku 2008 przedstawili kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim.

W naradzie udział wzięli:
gen.bryg w stanie spoczynku Zbigniew MERES - Senator RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP województwa śląskiego, nadbryg. Janusz SKULICH - Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Marek RĄCZKA - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, st. bryg. w stanie spoczynku Adam SZKUTA - Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, mł.bryg. Lesław DEREŃ- Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Zygmunt ŁUKASZCZYK - Wojewoda Śląski, Grzegorz OSYRA - Prezydent Miasta Mysłowice, bryg. Andrzej ŁABUZ - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Andrzej SZCZEPONEK- Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej i naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej, Centralnej Szkoły PSP oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

 


Po powitaniu zaproszonych gości, jako pierwszy, informację przedstawił bryg. Marek RĄCZKA - Śląski Komendant Wojewódzki PSP, który zapoznał uczestników spotkania z efektami działalności komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych i miejskich PSP, w szczególności, w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa. Przedstawił także najważniejsze priorytety w działaniach na 2008 rok.
Bezpośrednio po wystąpieniu komendanta Rączki głos zabrał Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk. Podziękował strażakom za ich codzienną służbę i wysiłek. „Działalność straży pożarnej była i jest zawsze wysoko oceniana. Straż pożarna jest jedną z najbardziej mobilnych służb reagowania kryzysowego, a wszystkie wnioski, formułowane przez tą formację, nigdy nie były na wyrost " - stwierdził w swoim wystąpieniu wojewoda śląski.
Senator Zbigniew Meres w swoim wystąpieniu przedstawił najbliższe plany i zakładane kierunki zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz zamierzenia Sejmu RP i Senatu RP i Zarządu Głównego ZOSP w zakresie prawnej regulacji funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po przedstawieniu rocznych informacji przez Komendanta CS PSP w Częstochowie i Dyrektora CMP w Mysłowicach, nadbryg. Janusz SKULICH - Zastępca Komendanta Głównego PSP- podsumował naradę. Powiedział między innymi: „Obecnie priorytetem w działaniu naszej formacji jest tworzenie zintegrowanego systemu ratowniczego. Zadanie to minister Schetyna powierzył Szefowi Obrony Cywilnej Kraju - nadbryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi". Kończąc swoje wystąpienie podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym w województwie śląskim od stażysty po komendanta i dyrektora za pracę i służbę w roku 2007 oraz poprosił, o co najmniej taki sam, wysiłek w roku 2008.

wszystkie aktualności