do góry

Lista aktualności

08 LUT 2008

Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego

7 lutego br. w sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego za rok 2007 w której udział wzięli: Z-ca Komendanta Głównego PSP, Wojewoda Zachodniopomorski, Wicewojewoda Zachodniopomorski, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Lekarz Wojewódzki, Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP, Komendanci Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych z naszego regionu, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Pracowników Pożarnictwa", Przewodniczący Sekcji Wojewódzkiej NSZZ Solidarność, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian", kadra kierownicza i kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie. W naradzie udział wzięli również goście zagraniczni z Niemiec, tj.: Komendant Straży Pożarnej kraju związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego, Komendant Straży Pożarnej kraju związkowego Brandenburgii, Pełnomocnik Służby THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgię, Saksonię - Anhalt oraz Przedstawiciel Komendanta Berlińskiej Straży Pożarnej.

 

 


Roczne podsumowanie działalności PSP na terenie woj. zachodniopomorskiego rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy samolotu CASA, który rozbił się w okolicach Mirosławca.
Następnie Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski wręczył akt powołania na stanowisko Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Henrykowi Cegiełce. Komendant Wojewódzki PSP jako gospodarz przedstawił najważniejsze zadania komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie,
które realizowane były w 2007 r. W dalszej części narady szczegółowo w zakresie swojej działalności głos zabrali: Naczelnik Wydziału Operacyjnego oraz Kwatermistrzowskiego KW PSP w Szczecinie. Następnie Komendant Miejski PSP w Szczecinie przedstawił zabezpieczenie finału Regat The Tall Ships' Races przez Państwową Straż Pożarną, które miały miejsce w dniach 4-7 sierpnia 2007 r. w Szczecinie.
Następnie nadbryg. Marek Kowalski Z-ca Komendanta Głównego PSP skierował słowa podziękowania za wieloletnią współpracę do swojego byłego zastępcy - st. bryg. Krzysztofa Żelichowskiego, który z dniem 3 stycznia br. odszedł na zasłużoną emeryturę.
W drugiej części narady głos zabrali zaproszeni goście: Wojewoda Zachodniopomorski, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Zachodniopomorskiego.
Na zakończenie nadbryg. Marek Kowalski Z-ca Komendanta Głównego PSP odniósł się m.in. do: kierunku modyfikacji funkcjonowania KSRG, zasad wdrażania ustawy modernizacyjnej w służbach mundurowych, przebudowy centralnych odwodów operacyjnych pod kątem zadaniowym oraz wymiaru czasu służby.

wszystkie aktualności